Mišjakinja

Mišjakinja

Zaštita uljane repice od korova

Suzbijanje korova primjenom herbicida moguće je obaviti: prije sjetve, nakon sjetve, a prije nicanja i nakon nicanja. Za pravilan odabir herbicida nužno je poznavati sastav korovne flore na njivi. Izbor selektivnih herbicida u uljanoj repici relativno je velik. Svaki herbicid spektrom pokriva samo određeni broj korovnih vrsta, stoga i je potrebno kombinirati i/ili primijeniti u dva roka. U pravilu, korove u uljanoj repici, osobito širokolisne, treba suzbijati prije nicanja. 

Ako herbicidi nisu primijenjeni na jesen ili su iz nekog razloga slabije djelovali, potrebno je provesti korektivna tretiranja u uljanoj repici. Upozoravamo poljoprivrednike da prije primjene pažljivo pročitaju priloženu uputu i pridržavaju se navedenih doza i ograničenja.

Hebicidi

 
Vrijeme primjene/
 faze razvoja

Namjena

 Aktivna tvar

 Doza/
koncentracija

 Inkorporacija

jednogodišnji uskolisni i
širokolisni korovi

Trifluralin
+
klormazon

1 - 1,5 l/ha

0,3 l/ha

Folijarno
(repica u fazi 2 lista ili
10 - 15 cm visine)

jednogodišnji i višegodišnji
širokolisni korovi

Trifluralin
+
klormazon

0,6 - 1 l/ha

0,2 - 0,3 l/ha

Folijarno
(repica u fazi 2 lista ili 10 - 15 cm visine)

jednogodišnji i višegodišnji
širokolisni korovi

Kvizalofop - P - etil

1,5 - 2,0 l/ha

Pred žetvu

sprječavanje rasipanja sjemena

Dikvat

2,5 - 3,5 l/ha


Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj