Početna 5 Povrtlarstvo 5 Paprika 5 Zaštita paprike od korova i štetnika

Zaštita paprike od korova i štetnika

Zaštita paprike od korova

Redovitom međurednom kultivacijom bilo mehaniziranom ili ručnom (zavisno o veličini proizvodne površine) istodobno uz prozračivanje tla uništavaju se i korovi. 

Tako ne zahvaćaju se korovi unutar redova pa se u borbi protiv korova pristupa i primjeni herbicida na bazi aktivne tvari trifluralina, a koji se koristi za tretiranje tla prije sadnje, pendimetalina (tretiranjem zemljišta prije rasađivanja, u količini 5 l/ha), napropamida (prije sadnje paprike, uz obaveznu inkorporaciju, u dozi 2,5 – 4 kg/ha), klomazona (koristi se u paprici iz rasada, prije rasađivanja uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5 – 8 cm,  i direktne sjetve, poslije nicanja paprike kada je u fazi od 2 – 4 lista, u količini  0,75 l/ha).

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Zaštita paprike od štetnika

Najvažniji štetnici paprike koji čine prilične štete na usjevu su: kalifornijski trips, zelena breskvina uš, kukuruzni moljac.

Kalifornijski trips (lat. Frankliniella occidentalis), zelena breskvina uš (lat. Myzus persicae), kukuruzni moljac(lat. Ostrinia nubilalis).

Štetnici u zatvorenim prostorima

Kalifornijski trips – mali kukac, rasprostranjen gotovo u svim staklenicima. Najčešće napada papriku, a manje krastavce i rajčicu. Na paprici su znaci najvidljiviji jer plodovi ostaju maleni , nerazvijeni, s nekrozom na površini

Zaštita – prskanjem se postižu slabi rezultati, ali toplim ili hladnim zamagljivanjem su rezultati znatno bolji. Od insekticida se koristi aktivna tvar deltametrin.

Štetnici u polju

Zelena breskvina uš – zelene uši dužine 2 mm. javlja se na krumpiru, rajčici, kupusnjačama, salati, paprici, špinatu, grašku, bobu, mrkvi, šparogi te drugim biljkama.  Zelena breskvina uš je raširena u svim područjima naše zemlje, pogotovo tamo gdje se proizvodi breskva, jer su breskve njezini zimski domaćini. Dolazi na desetak vrsta povrća, pa i na papriku, bilo da se proizvodi na otvorenom prostoru ili u zaštićenom. Potreba za suzbijanjem ove štetočine javlja se nakon pregleda 5 puta po 5 biljaka paprike na raznim mjestima parcele. Ako se na tih 25 biljaka nađe više od 100 uši, pregled se ponovi za 3 – 5 dana. Ako se pri drugom pregledu utvrdi veći broj ušiju nego kod prvog pregleda valja odmah provesti prskanje odgovarajućim insekticidima. Pri čemu valja strogo voditi računa o dužini karence, gdje se valja pridržavati načela je li do karence ostalo dosta vremena ili do berbe preostaje 14 ili manje dana. 

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Za uspješno suzbijanje lisnih ušiju potrebno je veoma kvalitetno prskanje, jer se ona uglavnom nalazi na naličju (donja strana lista) lisne površine i uz to zaštićena voštanom prevlakom. Koriste se za suzbijanje pripravci na bazi aktivnih tvari imidakloprida, acetamiprida.

Kukuruzni moljac je veoma često i svugdje proširena štetočina kukuruza, ali napada i mnogobrojne ostale biljke. Velike štete može nanijeti pri napadu na plodove paprike uzrokujući njihovu “crvljivost”. Za suzbijanje ovog nametnika ne preporučuju se insekticidi. Intenzitet napada može mu se smanjiti ako se svi proizvođači kukuruza organiziraju u uništavanju kukuruzinca, što se postiže dubokim i temeljitim zaoravanjem štrljaka ostalih nakon kombajniranja kukuruznih površina.

Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3