Home » Zaštita mrkve od korova
Mrkva Povrtlarstvo

Zaštita mrkve od korova

Kod uzgoja mrkve na većim površinama kemijska zaštita od korova neizbježni je zahvat, jer korovi počinju nicati prije mrkve a brži im je porast pa onemogućavaju nicanje mrkve ili pak mogu „ugušit“ mladi nasad.

Izbor herbicida te vrijeme njihove primjene ovisi o sastavu korova (širokolisni ili uskolisni, jednogodišnji ili višegodišnji), veličini korova te tipu tla i načinu uzgoja mrkve. Nakon nicanja korova ali prije nicanja mrkve može se primijeniti i neki od totalnih herbicida. Korovi se uništavaju i mehanički međurednom kultivacijom.

Herbicidi koji imaju dozvolu u hrvatskoj i svijetu za primjenu u kulturama iz porodice (lat. Apiaceae).

(tablica iz knjige Štetočinje povrća, M. Maceljski i suradnici )
KulturaDjelatna tvarl/ha  kg/haVrijeme primjeneSpektar djelovanja
mrkva peršin celer pastrnjak komorač koparglifosat2 – 4 l 1) ili 4 – 8 l 2)nakon sjetve a prije nicanja kulturesuzbija sve iznikle korove
mrkva pastrnjakpendimetalin3 – 4nakon sjetve,prije nicanjajednogodišnji uskolisni i neki širokolisni korovi
mrkva pastrnjakmetribuzin0,25 – 0,5nakon sjetve, prije nicanjajednogodišnji širokolisni korovi
mrkva peršin*fluazifop-p-butil1,5 (2 – 4)nakon nicanja korovajednogod. (niža doza) i višegod. (viša doza) uskolisni

*nisu registrirani u Hrvatskoj za tu namjenu

1)u malom volumenu

2)u većem volumenu