Početna 5 Povrtlarstvo 5 Krastavac 5 Zaštita krastavaca od štetnika

Zaštita krastavaca od štetnika

Najčešći insekti na krastavcu su: zelena breskvina uš, kalifornijski trips, štitasti moljac, lisni mineri.

Od štetnih insekata najveći problem na otvorenom predstavlja zelena breskvina uš (lat. Myzus persicae) koja je uglavnom i glavni vektor virusa mozaika krastavca. Štetni insekti zaštićenih prostora su: kalifornijski trips (lat. Frankliniella occidentalis), obični crveni pauk (lat. Tetranichus urticae), štitasti moljac (lat. Trialeurodes vaporariourum) te lisni mineri.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

KALIFORNIJSKI TRIPS

  • Mali kukac, rasprostranjen gotovo u svim staklenicima. Najčešće napada papriku, a manje krastavce i rajčicu. Na paprici su znaci najvidljiviji jer plodovi ostaju maleni , nerazvijeni, s nekrozom na površini
  • Zaštita – prskanjem se postižu slabi rezultati, ali toplim ili hladnim zamagljivanjem su rezultati znatno bolji. Od insekticida se koriste aktivne tvari  diklorvos, pirimifos metil, diazinon, malation, alfacipermetrin, bifentrin (ne na paprici), deltametrin i lambda cihalotrin te dimne doze sulfotepa.

ŠTITASTI MOLJAC

  • Mali bijeli leptirić dužice cca 2 mm. Znak napada je u početku medena rosa po plodovima i listovima, a kasnije se na ljepljivim površinama razvijaju gljivice čađavice. Najviše stradava rajčica, a manje krastavac, patlidžan, tikvice i paprika.
  • Zaštita – neophodno je učestalo prskanje. Koristi se pripravci na bazi aktivnih tvari diazinona, diklorvosa, malationa, pirimifos metil i dimne doze sulfotepa. Uz kemijsko suzbijanje treba primjenjivati i druge mjere (uklanjanje korova iz staklenika, koristiti provjereni sadni materijal, održavanje higijene staklenik).

LISNI MINERI

  • Sitne mušice. Štete izazivaju ličinke koje buše listove. Napada krastavce, rajčice, patlidžane i tikvice, a  papriku rijetko.
  • Zaštita – ciromazin.
Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3