Home » Zakidanje cvata i čišćenje zaperaka
Duhan Ratarstvo

Zakidanje cvata i čišćenje zaperaka

Zakidanje cvata i čišćenje zaperaka treba obaviti kad je 60 % biljaka u fazi butonizacije, a svako eventualno zakašnjenje smanjuje prirod do 1 % dnevno. Odmah nakon potpunog čišćenja cvata i zaperaka obavlja se prskanje kemijskim sredstvima za sprječavanje rasta zaperaka.

Kemijska sredstva koja se koriste u tu svrhu su:

  1. Fair 85 (kontaktni fiziotrop – prska se krupnijim diznama). Selektivni fiziotropi za uništavanje zaperaka duhana. Tretiranje je najbolje obaviti u jutarnjim satima, nakon sušenja rose i kada je lišće najviše otvoreno. Trenutno više nema dozvolu u Hrvatskoj.
  2. Far plus (sistemik – prska se finim diznama, maleinski hidrazid) 12 l/ha, tretira se 10 – 15 dana nakon zalamanja cvata, za sprječavanja rasta izdanaka nakon rezanja/zalamanja. Karenca je OVP. Ograničenja su: primjenjivati samo jednom u tijeku sezone, ne brati duhan najmanje 7 dana nakon primjene, ne primjenjivati na sjemenskom duhanu.

Također se koristi i mehanička korekcija i to 1-2 ručne korekcije u toku vegetacije.