Home » Sortiment duhana
Duhan Ratarstvo

Sortiment duhana

Postoji stotinjak različitih sorti duhana. Raznolikost ovisi o primjeni različitih metoda uzgoja te sušenju i obradi duhana.

Podjela duhana

Prema boji suhog lista duhan se dijeli na:

  1. svijetli
  2. tamni. 

To nije samo podjela duhana prema boji listova, nego i premarazličitoj kvaliteti lista za konzumaciju. Svijetli se više upotrebljava u cigaretama, a tamni u cigarama, lulama te za žvakanje i ušmrkavanje.

Prema kemijskoj reakciji dima, duhani se dijele na:

  1. kisele
  2. alkalne. 

Kiseli imaju više ugljikohidrata, a alkalni dušičnih tvari, bjelančevina i nikotina.

Prema aromi duhani mogu biti: aromatični i nearomatični. 

Pod pojmom aromatičnih duhana obično se misli na orijentalne duhane. Aromatični duhani sadržavaju eterična ulja i druge aromatične tvari, pa su im listovi nakon sušenja mirisavi, a pri pušenju su izrazito aromatični.

Podjela prema načinu sušenja lista:

  • flue cured – duhani sušeni toplim zrakom u sušionicama
  • air cured – duhani sušeni na zraku
  • sun cured – duhani sušeni na suncu
  • fire cured – duhani sušeni iznad otvorene vatre

Duhan se suši u posebno konstruiranim sušionicama strujanjem toplog zraka (brzo sušenje). Vrijeme potrebno za sušenje je od 5 do 8 dana. 

Duhan flue cured poznat je i kao svijetli duhan jer se sušenjem toplim zrakom postiže ujednačena zlatnožuta boja osušenih listova. Taj se tip duhana najviše upotrebljava kao sastojak u mješavinama cigareta (blend cigarete). Najpoznatiji duhan flue cured je virginia.

Air cured – duhani sušeni na zraku. Duhan air cured tradicionalno se suši u velikim otvorenim sušionicama, zaštićen od sunca i uz prirodan protok zraka. Takav način sušenja duhana traje vrlo dugo od 4 do 8 tjedana, a rezultat je niska razina šećera u listovima. Duhan air cured dijele se na svijetle, tamne i cigarne.

Najpoznatiji svijetli tipovi duhana su burley i maryland. Burley se najviše upotrebljava kao sastojak u mješavinama cigareta, a katkad i u mješavinama za lule. Tamni duhani air cured najčešće se upotrebljavaju za proizvodnju duhana za žvakanje, šmrkanje i mješavine za lule.

U Hrvatskim duhanima se uz virginijski tip duhana uzgaja i tip duhana burley.

Sun cured – duhani sušeni na suncu. Duhan sun cured proizvodi se na područjima s dugim sunčanim razdobljima. Boja osušenih listova je svijetložuta (boja limuna). Koncentracija šećera u listu je visoka, a nikotina i dušika niska. Taj se tip duhana dijeli na orijentalni, poluorijentalni i tip virginiasun cured.

Fire cured – duhani sušeni iznad otvorene vatre Listovi duhana suše se iznad otvorene vatre i poprimaju miris drva iznad kojega se suše. Sušeni na taj način poprimaju tamnu boju, uljasti su, dobre teksture i jakog mirisa (miris drveta). Imaju visok sadržaj dušika i nikotina pa su jaki pri pušenju. Upotrebljavaju se za proizvodnju duhana za šmrkanje i žvakanje te u mješavinama za lule.

Sorte duhana:

Virdžinija tipBurley tip
VaDPodravac
DH 16Slavonac
DH 17Čulinec
Vj – 9