Home » Uzgoj salate na otvorenom
Povrtlarstvo Salata

Uzgoj salate na otvorenom

Za sjetvu ili sadnju salate na otvorenom bitno je da površinski (sjetveni) sloj bude fine mrvičaste strukture. Na težim tlima i na izrazito pjeskovitim tlima preporučuje se u površinski sloj unijeti treset zbog poboljšanja strukture te boljeg očuvanja vlage.

Plodored za salatu

Bez obzira na to što salata dosta dobro podnosi samu sebe dugotrajni uzgoj na istoj površini potrebno je izbjegavati a poželjna je barem jedna pretkultura iz druge porodice.

Zbog krate vegetacije salate moguće je uzgojiti 2 – 3 usjeva godišnje  a često se salata uzgaja i kao međukultura.

Uzgoj salate na otvorenom​

Presadnice salate sade se u vlažno tlo i odmah se zalijevaju kako bi se što bolje ukorijenile. Sadi se plitko do korjenova vrata kojeg se ne ostavlja iznad površine zemlje (to je preventivna mjera u zaštiti protiv pojave truleži salate). Razmak sadnje ovisi o bujnosti kultivara te o mogućnosti primjene mehanizacije za sadnju te o eventualnoj kasnijoj međurednoj obradi. Kultivari koji razvijaju manju rozetu (primjerice rane proljetne maslenke) sade se na razmak 20 x 20 cm, dok se bujniji sade na razmak 30 – 40 cm između redova i 25 – 35 cm u redu.

Rokovi sjetve i sadnje salate na otvorenom zavisni su o dužini vegetacije kultivara, potrebama tržišta te klimi područja u kojoj se salata uzgaja. mogući odnosno orijentacijski rokovi za kontinentalno i mediteransko područje dani su u sljedećoj tablici koja je preuzeta iz knjige „Povrćarstvo“ autorice R. Lešić i suradnika.

Kontinentalno područje
sjetvasadnjaberba
mjesectjedanmjesectjedanmjesectjedan
Veljača2.Ožujak3./4.Svibanj1./2.
Ožujak1.Travanj1./2.Svibanj3./4.
Ožujak3.Travanj4.lipanj1./3.
Travanj1.Svibanj1.Lipanj4.
Srpanj1./2.
Svibanj1.Lipanj1.Srpanj3./4.
Kolovoz1.
Srpanj3.Kolovoz2.Rujan3./4.
Kolovoz1.Kolovoz4.Listopad1./4.
Rujan2. / 3.Listopad2./3.Travanj3./4.
Svibanj1./4.
Mediteransko područje
sjetvasadnjaberba
mjesectjedanmjesectjedanmjesectjedan
Siječanj3.Veljača4.Travanj2./3.
Veljača3.Ožujak3./4.Svibanj1./2.
Ožujak1.Travanj1.Svibanj3./4.
Lipanj1./2.
Ožujak4.Travanj4.Lipanj3./4.
Travanj3.Svibanj3.Srpanj1./4.
Kolovoz3.Rujan2.Listopad1./3.
Listopad2./3.Studeni2./3.Ožujak4.
Travanj1./3.