Početna 5 Povrtlarstvo 5 Uzgoj salate na otvorenom

Uzgoj salate na otvorenom

Za sjetvu ili sadnju salate na otvorenom bitno je da površinski (sjetveni) sloj bude fine mrvičaste strukture. Na težim tlima i na izrazito pjeskovitim tlima preporučuje se u površinski sloj unijeti treset zbog poboljšanja strukture te boljeg očuvanja vlage.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Plodored za salatu

Bez obzira na to što salata dosta dobro podnosi samu sebe dugotrajni uzgoj na istoj površini potrebno je izbjegavati a poželjna je barem jedna pretkultura iz druge porodice.

Zbog krate vegetacije salate moguće je uzgojiti 2 – 3 usjeva godišnje  a često se salata uzgaja i kao međukultura.

Uzgoj salate na otvorenom​

Presadnice salate sade se u vlažno tlo i odmah se zalijevaju kako bi se što bolje ukorijenile. Sadi se plitko do korjenova vrata kojeg se ne ostavlja iznad površine zemlje (to je preventivna mjera u zaštiti protiv pojave truleži salate). Razmak sadnje ovisi o bujnosti kultivara te o mogućnosti primjene mehanizacije za sadnju te o eventualnoj kasnijoj međurednoj obradi. Kultivari koji razvijaju manju rozetu (primjerice rane proljetne maslenke) sade se na razmak 20 x 20 cm, dok se bujniji sade na razmak 30 – 40 cm između redova i 25 – 35 cm u redu.

Rokovi sjetve i sadnje salate na otvorenom zavisni su o dužini vegetacije kultivara, potrebama tržišta te klimi područja u kojoj se salata uzgaja. mogući odnosno orijentacijski rokovi za kontinentalno i mediteransko područje dani su u sljedećoj tablici koja je preuzeta iz knjige „Povrćarstvo“ autorice R. Lešić i suradnika.

Kontinentalno područje
sjetvasadnjaberba
mjesectjedanmjesectjedanmjesectjedan
Veljača2.Ožujak3./4.Svibanj1./2.
Ožujak1.Travanj1./2.Svibanj3./4.
Ožujak3.Travanj4.lipanj1./3.
Travanj1.Svibanj1.Lipanj4.
Srpanj1./2.
Svibanj1.Lipanj1.Srpanj3./4.
Kolovoz1.
Srpanj3.Kolovoz2.Rujan3./4.
Kolovoz1.Kolovoz4.Listopad1./4.
Rujan2. / 3.Listopad2./3.Travanj3./4.
Svibanj1./4.
Mediteransko područje
sjetvasadnjaberba
mjesectjedanmjesectjedanmjesectjedan
Siječanj3.Veljača4.Travanj2./3.
Veljača3.Ožujak3./4.Svibanj1./2.
Ožujak1.Travanj1.Svibanj3./4.
Lipanj1./2.
Ožujak4.Travanj4.Lipanj3./4.
Travanj3.Svibanj3.Srpanj1./4.
Kolovoz3.Rujan2.Listopad1./3.
Listopad2./3.Studeni2./3.Ožujak4.
Travanj1./3.
Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3