Home » morfologija psenice

Tag - morfologija psenice

Pšenica Ratarstvo

Pšenica

Najveći značaj ima obična ili meka pšenica, Triticum vulgare. Pšenica se prije svega koristi kao krušna biljka. Pšeničnim kruhom hrani se oko 70% stanovništva...