Home » mjerni uredaji i aparati

Tag - mjerni uredaji i aparati

HERBI 4 Mjerni uređaji i alati

HERBI 4

Prskalica za herbicide HERBI 4 radni na principu CDA tehnologije. Osnovni princip CDA tehnologije je formiranje  kemijskih...