Home » kultivari krastavaca

Tag - kultivari krastavaca

Krastavac Povrtlarstvo

Kultivari krastavaca

Glavni tipovi kultivara podijeljeni su prema načinu uzgoja i prema načinu upotrebe, pa stoga razlikujemo kultivare za uzgoj na otvorenom i kultivare za...