Home » berba grožđa

Tag - berba grožđa

Vinogradarstvo

Berba grožđa

Prije same berbe grožđa potrebno je obaviti pripremu za berbu. Ona se sastoji od pripreme alata i posuda, podruma i strojeva za primarnu preradu te...