Početna 5 Voćarstvo 5 Lijeska 5 Štetnici lijeske

Štetnici lijeske

Ljeskotoč

Curculio nucum L.

 Ljeskotoč je najvažniji štetnik lijeske u Hrvatskoj. Uzročnik je opadanja plodova i njihove „crvljivosti“. Postotak oštećenih plodova kod nas se kreće od 10 do 40%.

 Štetnik napada

 • Plodove.

 Opis štetnika

 • Ljeskotoč je pipa dugačka, tanka rila. Tijelo mu je crvenosmeđe boje i dugo je 6 do 9 mm. Prekriveno je jakim dlačicama. Rilo je tanko, jako zakrivljeno i kod ženki je duže od samog tijela pipe, a kod mužjaka je kraće od tijela.
 • Ličinke su krem-bijele boje i naraste do 16 mm. Imaju debelo, zakrivljeno tijelo i smeđu glavu. Nemaju noge.

 Biologija i životni ciklus štetnika

 • Prezime odrasli oblici u tlu. Javljaju se na lijeski obično početkom svibnja kada se hrane na lišću. Ženke odlažu jaja u plodove lijeske promjera 8 do 12 mm tako da se ne vidi mjesto gdje je jaje odloženo. Odlože obično oko 40 jaja. Iz jaja se nakon 5 do 9 dana razvije ličinka. One čitav život provedu u plodu. Običnu u jednom plodu je i jedna ličinka. Ona se hrani i razvija u plodu. Nakon 25 do 32 dana kad se razvije, ličinka napušta plod kroz rupice i spušta se na zemlju. Na dubini od 10 do 15 cm se zapreda u kokon. Dio ličinki ostaje u kokonu preko zime, u proljeće se kukulji i daje odrasle oblike, a dio ličinki ostaje u tom obliku sljedećih 1 do 3 godine.
 • Ima jednu generaciju svake dvije, tri ili četiri godine.

Štete koje izaziva štetnik

 • Najprije odrasli oblici rade štete na lišću koje izgrizaju praveći pri tom male rupe, a posebno bušeći mlade tek zametnute plodove koji otpadaju. Tako oštećene plodove napadaju i razne gljivice. U plodovima se razvija ličinka koja izgriza jezgru ploda i puni plod izmetom. Napadnuti plodovi nemaju vrijednost.

 Zaštita od ljeskotoča

Prag odluke za suzbijanje ljeskotoča su više od 3 do 4 pipe po grmu ili stablu lijeske.

Suzbijanje se provodi od početka pojave odraslih pipa, što je kalendarski oko početka svibnja.

Štete se mogu smanjiti i svim mjerama koje pogoduju razvoju lijeske i razvoju što većeg broja cvjetnih pupova.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Lijeskova grinja

Phytocoptella avellanae Nal.

 Lijeskova grinje su česti štetnici lijeske u Hrvatskoj, a posebno na području Istre.

 Štetnik napada

 • Pupove.

 Opis štetnika

 • Odrasle grinje su vrlo sitne i bijele boje. Duge su 0,3 mm.

 Biologija i životni ciklus štetnika

 • Ovaj štetnik je najčešći za hladna i vlažna proljeća. U proljeće ženke napuštaju deformirane pupove da bi napale mlado lišće. Tu će odložiti jaja. Iz jaja će se razviti nimfe. One se slobodno razvijaju u odrasle grinje u lipnju i srpnju prije nego će napasti nove pupove na izbojcima tekuće godine. Najjača je seoba kada lijeska ima 5 do 10 razvijenih listova što je obično u svibnju. Razmnožavaju se u jesen i zimi.
 • Ima više generacija godišnje.

 Štete koje izaziva štetnik

 • Ova grinja uzrokuje nabreknuće pupova koji se onda ne otvaraju ili se iz njih razvije deformirano lišće koje se suši.

 Zaštita od lijeskove grinje

 • Suzbija se tretiranjem endosulfanom, sumpornim sredstvima ili nekim akaricidima u vrijeme kada na novom ljetorastu bude formirano 3 do 5 novh pupova. Ako je potrebno, tretiranje se može ponoviti za otprilike 15 dana.

Lijeskova strizibuba

Oberea linearius L.

 Štetnik napada

 • Ljetoraste.

 Opis štetnika

 • Kornjaš je crne boje i dug od 11 do 16 mm. Tijelo mu je vrlo usko. Ima debela ticala koja nisu duža od tijela. Noge i vrh elytre su žute boje.
 • Ličinka je žućkasta i naraste do 25 mm.

 Biologija i životni ciklus štetnika

 • Kornjaši se javljaju u svibnju kada ženka pojedinačno odlaže jaja u mlade ljetoraste. Iz jaja se razviju ličinke koje buše hodnike u ljetorastima. Ličinka ne napušta hodnik u kojem prezimi dva puta. Nakon drugog prezimljenja, kukulji se u travnju, a u svibnju su javljaju odrasli kornjaši.
 • Ima jednu generaciju na dvije godine.

 Štete koje izaziva štetnik

Ličinka buši hodnik unutar ljetorasta, u jesen prema gore, a u proljeće prema dolje. Na vrhovima zaraženih ljetorasta, lišće vene, a kasnije se i osuši.

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Manje značajni štetnici lijeske

Ostali manje značajni štetnici lijeske su:

 • Lijeskina lisna uš (Myzocallis coryli Goetze)
 • Orahov savijač (Cydia amplana Hb.)
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3