Početna 5 Ratarstvo 5 Pšenoraž 5 Sjetva pšenoraži

Sjetva pšenoraži

Za sjetvu pšenoraži treba koristiti čisto, zdravo i neoštećeno sjeme visoke klijavosti.  Optimalan rok sjetve je od 1. do 20. listopada.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Plodored za pšenoraž

Kao i ostale žitarice tritikale ne podnosi uzgoj u monokulturi, tako da na istu parcelu dolazi nakon tri godine.

​Tritikale najbolje uspijeva na černozemu, ali se može uzgajati i na pjeskovitim tlima i tresetištima te kiselim tlima. Najbolji su predusjevi za tritikale grašak, rane sorte krumpira, djetelinsko-travne smjese jer rano napuštaju tlo pa se obrada tla i sjetva mogu pravodobno obaviti. 

Sjetva pšenoraži​

Gustoća sjetve pšenoraži je 200 – 550 klijavih zrna/ m2. Dubina sjetve je 4 – 6 cm, a razmak redova 12 – 15 cm. Od dubine sjetve zavisi brzina nicanja, razvoj čvora bokorenja i normalan razvoj korijenovog sistema. Količina sjemena za sjetvu kreće se oko 200 – 220 kg/ha.

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Sortiment ozime pšenoraži:

  • BC Goran
  • BC Ranko
  • Clercal
  • Grenado
  • Lamberto
  • Odisej
  • SW Talentro​​

Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3