Početna 5 Povrtlarstvo 5 Mrkva 5 Sjetva mrkve

Sjetva mrkve

Sjetva mrkve se gotovo uvijek vrši izravno na stalno mjesto. Za kasniji (ljetno jesenski) uzgoj mrkve sije se u redove ili trake na ravnoj površini dok se za raniji proljetni uzgoj sije na gredice.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Plodored za mrkvu

Uzgaja se u plodoredu, što znači da treba voditi brigu o pretkulturi i uzgojnom mjestu. 

Sije se na površine gdje su prije nje bile kulture gnojene stajnjakom i nisu bile zakorovljene. Kao najbolji predusjev možemo spomenuti rajčice, kupus, krumpir, papriku, mahunarke (grašak, grah). Ako se mrkva sije kao kasni usjev, često će biti postrna kultura iza ranog krumpira ili graška. Kao prethodni usjev mrkva će biti dobra za sve druge kulture. Da bi se smanjila opasnost od bolesti i štetnika mrkva se obvezno mora uzgajati u plodoredu, te na istu površinu može doći tek nakon 3 – 4 godine. Od povrtnih kultura to su rajčica, kupus i paprika. Mrkva je dobra pretkultura za većinu drugih kultura.

Sjetva mrkve

Gredice se brže zagrijavaju pa time omogućuju brže nicanje sjemena. Gredice mogu biti široke (100 cm) a na njih se obično sije 5 redova ili pak mogu biti uske (75 cm) s dva reda mrkve. Razmak između redove je 30 – 40 cm a u redu 2 – 3 cm.

Sjetveni sloj tla mora biti ravan i fine mrvičaste strukture. Sije se na dubinu od 1,5 – 2 cm. Kako bi postotak klijavog sjemena koje će niknuti bio što veći treba sijati kalibrirano i tretirano sjeme protiv mrkvine muhe i gljivičnih bolesti. Nakon sjetve  redovi se lagano pritišću odgovarajućim valjkom.

Rokovi sjetve za kontinentalnu Hrvatsku
Namjena uzgojaSjetvaBroj dana do berbeTrajanje berbe (dana)
Rana “mlada”tijekomožujka – prve polovice  travnja90 – 8010 – 30
Srednje rana i ljetnazadnja polovica ožujka – tijekom travnja130 – 10030
Jesenska za skladištenjezadnja polovica travnja – prva polovica svibnja190 – 13030
Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3