Početna 5 Povrtlarstvo 5 Mrkva 5 Obrada tla i gnojidba mrkve

Obrada tla i gnojidba mrkve

Gnojidba mrkve zrelim stajskim gnojem u jesenskoj osnovnoj obradi tla je poželjna jer se tako uz osnovna hraniva osigurava i povoljna struktura tla. 

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Obrada tla za mrkvu

Osnovna jesenska obrada tla oranjem vrši se na dubinu od oko 25 – 30 cm. U jesenskoj obradi zaorava se prezreli  stajski gnoj. Ako se planira kasnija sjetva (za jesensku i zimsku potrošnju) moguća je i proljetna obrada tla.

Obrada tla za mrkvu ovisi o pretkulturi, a obavlja se ljetnim plitkim oranjem iza kultura koje rano napuštaju tlo, te oranjem tijekom jeseni, odnosno jednim dubokim jesenskim oranjem iza pretkultura koje tlo napuštaju tijekom jeseni.

Dopunska obrada trebala bi osigurati rahli površinski sloj kako bi nicanje sjemena bilo jednolično. Istovremenim nicanjem osiguravamo jednako dugi razvoj svih biljaka.

Gnojidba mrkve

Ne smije se gnojiti nezrelim stajskim gnojem zbog nerazgrađene organske tvari (slama) koja doprinosi nepravilnom rastu (grananju) zadebljalog korijena, a može i pospješiti napad mrkvine muhe.

Mineralna gnojidba mrkve se vrši na osnovu analize tla a prema planiranom prinosu. Okvirno prije sjetve se dodaje  800 kg/ha NPK 7 – 20 – 30 + Fe + Zn plus 200 kg/ha Uree 46 % N.

U vegetaciji se prihranjuje s KAN – om u količini od 300 kg/ha.

*brza analiza tla može se obavit priručnim mjernim instrumentima namijenjenim za tu svrhu, (određivanje pH tla te količine osnovnih biogenih elemenata NPK).

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3