Početna 5 Ratarstvo 5 Ječam 5 Rentabilnost proizvodnje ječma

Rentabilnost proizvodnje ječma

Ekonomski uspjeh proizvodnje ovisi o razini ostvarenog prinosa i ukupnih troškova proizvodnje.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Primjer izračuna troškova proizvodnje ozimog višerednog ječma:

količinajedinična cijenaukupno cijenaukupno kn
otkupna cijena1,15 kn
prinos vlažnog zrna (14%)5.500,00 kg6.325,00
potpora1,00 ha2.250,002.250,002.250,00
ukupni prihod8.575,00
sjeme220,00 kg2,10462,00
gnojiva
NPK 7:20:30250,00 kg4,301.075,00
NPK 15:15:15300,00 kg3,20960,00
KAN250,00 kg2,10525,00
zaštitna sredstva1,00 ha536,00536,00
obrada
oranje1,00 ha339,90339,90
razbacivanje min. gnojiva0,80 t/ha78,2062,60
sjetva (rotodrljača i sjetva)2,00 ha378,80757,60
transport5,50 t/ha16,2089,10
prskanje2,00 ha34,4068,80
ukupni troškovi1,00 kn/ha4.876,00
dobit1,00 kn/ha3.699,00
Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Primjer izračuna troškova proizvodnje jarog dvorednog ječma:

količinajedinična cijenaukupno cijenaUkupno kn
otkupna cijena1,25 kn
prinos vlažnog zrna (14%)4.000,00 kg5.000,00
potpora1,00 ha2.250,002.250,002.250,00
ukupni prihod7.250,00
sjeme180,00 kg2,30414,00
gnojiva
NPK 7:20:30250,00 kg4,301.075,00
NPK 15:15:15300,00 kg3,20960,00
zaštitna sredstva1,00 ha536,00536,00
oranje1,00 ha339,90339,90
              tanjuranje1,00 ha169,60169,60
razbacivanje min. gnojiva0,55 t/ha78,2043,00
Sjetva (rotodrljača i sjetva)2,00 ha378,80757,60
transport4,00 t/ha16,2064,80
prskanje1,00 ha34,4068,80
ukupni troškovi1,00 kn/ha4.428,70
dobit1,00 knha 2821.30
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3