Home » Uvjeti za rast i razvoj cvjetače
Cvjetača Povrtlarstvo

Uvjeti za rast i razvoj cvjetače

Minimalna temperatura klijanja i nicanja cvjetače je 1 – 5°C a optimalna 20°C pri kojoj ona nikne za 5 – 6 dana.
Najpovoljnija temperatura za vegetativni rast cvjetače je između 13 i 18°C dok se pri temperaturama nižim od 4° a višim od 25°C rast zaustavlja.  Od svih kupusnjača cvjetača je najmanje otporna na niske temperature, no, moguć je uzgoj i do 1700 m nadmorske visine. 

Uz temperaturu za vegetativni rast važna je i dobra opskrbljenost vodom i hranivima. Srednje teško, strukturirano te dobrog kapaciteta za zrak i vodu s neutralnom do blago kiselom reakcijom (pH 6,2 – 6,8) karakteristike su tla najprikladnijeg za uzgoj cvjetače. Reakcija tla mjeri se pH-metrom, koji nam ukazuje točan pH tla. Traži duboko, toplo, vrlo plodno, prozračno i vlažno tlo. Osim toga traži i visoku vlagu zraka. 

Blaga klima sa srednjim dnevnim temperaturama ne većim od 20°C je ona u kojoj cvjetača daje opravdane rezultate. Iz tog razloga rani ljetni uzgoj moguć je samo u brdsko planinskim područjima. U kontinentalnoj Hrvatskoj cvjetača se uzgaja u proljetnom te rano i kasno jesenskom periodu dok Mediteransko područje daje mogućnost uzgoja cvjetače zimi. Iz navedenog se vidi da je cvjetača kod nas prisutna na tržištu tijekom cijele godine.