Početna 5 Vinogradarstvo 5 Podrivač

Podrivač

Obrada tla je jedna od najvažnijih agrotehničkih mjera koja je poljoprivrednicima omogućila da koriste i lošije tipove tla gotovo podjednako dobro kao i prirodno plodna tla.

Podrivanje je mjera poboljšanja vodo-zračnih odnosa u tlu ali i agrotehnička mjera obrade tla u višegodišnjim nasadima.  Podrivanje se vrši u svake 3 – 5 godine u ljetnim mjesecima kada je tlo suhu i najrastresitije.

Takvom mehaničkom obradom tla omogućuje se procjeđivanje suvišne vode i vode iz područja korijenovog sustava. Osim toga postiže se bolja struktura tla što omogućuje normalan rast i razvoj korijenovog sustava. Prilikom podrivanja tlo se ne miješa niti okreće kao što je to slučaj kod frezanja ili oranja već samo puca i usitnjuje.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Namjena podrivača:

 • razbijanje nepropusnih horizonata nastalih uslijed prolaza traktora sa strojevima;
 • rahljenje zemlje blizu korijena;
 • razbijanje površinske, ne propusne, kore, što nam osigurava bolje propuštanje vode, kisika i hranjivih tvari u dubinu zemlje, dok nam istovremeno odvodi višak vode u dubinu za vrijeme kišnih vremena i olakšava probijanje vlage prema korijenu za vrijeme sušnog perioda
 • ako je na podrivaču montiran deponator, on nam omogućava polaganje mineralnih gnojiva blizu korijena
 • valjak ili jež služe za podešavanje dubine obrade i definiranje finoće površinske obrade.

Prema kinematici radnih elementa razlikujemo

 • Podrivač s pasivnim radnim elementima
 • Podrivač s aktivnim radnim elementima (vibro-podrivači, vibro-aeratori)

Na podrivač se može dodati spremnik za mineralno gnojivo. U tom slučaju gnojivo gravitacijski pada po cijevima do radnog elementa te se ostavlja u zoni korijena.

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Uređaj za podrivanje se sastoji od:

 • Sklop za spajanje s traktorom
 • Okvira
 • Radnih elemenata
 • Sklopa za zaštitu od preopterečenja
 • Sklopa za reguliranje dubine rada

Radni elementi koji se koriste za podrivanje izrađeni su od čeličnih legura visoke čvrstoće. U praksi se upotrebljavaju radni elementi različitih oblika. Ravni, povijeni, parabolični i polukružni.

Dubina kod redovitog održavanja nasada je od 40 do 80 cm, dok se kod pripreme terena za sadnju novih nasada podriva i dublje. Obrada suhog tla stvara velike otpore i zahtjeva primjenu traktora s većom vučnom silom. Iz prakse je utvrđeno da po jednom radnom elementu treba od 25 – 60 kW što ovisi o vrsti tla, dubini podrivanja i brzini kretanja. Zbog jednostavne izvedbe i dobrog rada, podrivači su često korištena oruđa u vinogradima i voćnjacima.

Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3