Homepage 5 Uncategorized @hr 5 Plodored za soju

Plodored za soju

Za soju treba izbjegavati uzgoj u monokulturi, sjetvu nakon uljane repice i suncokreta, te nakon kukuruza tretiranog jačim dozama atrazina u sušnim godinama. Soja nije izbirljiva na predusjev. Ona može u plodoredu doći poslije gotovo svih usjeva, osim mahunarki. Daje najveće prinose poslije okopavinskih usjeva koji ostavljaju zemljište u rastresitom stanju, bogato asimilatima i nezakorovljeno.

Najbolji predusjevi za soju jesu: strne žitarice, kukuruz, šećerna repa, krumpir. Kukuruz je slabiji predusjev. Soju ne treba uzgajati poslije suncokreta zbog pojave bolesti koje su zajedničke za oba usjeva. U našoj ratarskoj proizvodnji soja najčešće dolazi poslije kukuruza, a više poslije strnih žita. Pošto iza sebe ostavlja zemljište u dobrom fizičkom stanju, manje-više nezakorovljeno, obogaćeno biološki aktivnim dušikom i organskom tvari u cjelini, soja je odličan predusjev za skoro sve biljke. U našoj ratarskoj proizvodnji soja je posebno važna kao predusjev strnim žitima, a naročito ozimoj pšenici. Pored ostalog, značajna prednost soje kao predusjeva ozimim strnim žitima je u tome što ona dosta rano napušta površinu, tako da ima dovoljno vremena da se izvrši osnovna obrada, predsjetvena priprema i sjetva strnih kultura u optimalnim rokovima. Na površini na kojoj se uzgaja ona je veoma važna za razdvajanje kukuruza i pšenice u postojećem dvopoljnom plodoredu sistemu smjenjivanja ova dva usjeva.

Soja ne podnosi monoprodukciju, iako se ranije preporučivala ponovljena sjetva samo pod uvjetom da se ona na nekoj površini sije prvi put, a ne postoji mogućnost inokulacije sjemena bakterijama dušičnim fiksatorima. U tom slučaju, u drugoj godini uzastopne proizvodnje soje, dušična fiksacija je intenzivnija pa je moguće postići veći prinos u odnosu na prvu godinu uzgajanja.

Primjeri plodoreda u uzgoju soje:

I. primjerII. PrimjerII. PrimjerIV. Primjer
sojasojasojasoja
ozimi ječamozima pšenicaozimi ječamozima pšenica
lucernakukuruzkukuruzcrvena djetlina
lucernakukuruzšećena repakrumpir
sojasojasojasoja
Reklama EN 1Reklama EN 1
Reklama EN 2Reklama EN 2
Reklama EN 3Reklama EN 3