Početna 5 Povrtlarstvo 5 Patlidžan 5 Njega patlidžana

Njega patlidžana

Pinciranje – uklanjanje zaperaka je mjera njege u uzgoju plodovitog povrća kojom se uklanjaju zaperci (postrani izboji dužine 5 do 10 cm) koji se razvijaju u pazuhu listova. Ovim se postupkom utječe na regulaciju vegetativnog rasta rajčice, patlidžana. Naime, uslijed optimalnih uvjeta rajčica razvija veliku lisnu masu i mnogo zaperaka što utječe na smanjeno zametanje plodova. Ujedno, plodovi koji se zametnu su sitniji. Kod indeterminantnih kultivara rajčice zaperci se uklanjaju jednom tjedno pri čemu se provodi i omatanje veziva oko biljaka. Zaperci se uklanjaju rukom, nožem ili škarama pri čemu mjesto reza treba biti što manje kako bi se spriječila infekcija i razvoj uzročnika bolesti.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Pinciranje patlidžana

Biljci se u ljetnim mjesecima (srpanj, početak kolovoza), nakon glavne berbe i kad je biljka već jako razgranata i zameće puno sitnih plodova, uklone sve suvišne grane, listovi, cvjetovi i plodovi te se ostavi samo nekoliko dobro razvijenih i zdravih te produktivnih grana.

U klimatskim uvjetima s kratkim razdobljem plodonošenja preporučuje se prikraćivanje vrhova grana nakon zametanja 4 do 6 plodova, kao i odstranjivanje grančica bez cvjetova kako bi se regulirala kompeticija za hranivima i asimilatima između lisne mase i plodova. Na cvjetnim granama s razvijenim većim brojem cvjetova, preporučuje se ostaviti po jedan zametnuti plod. Nakon zelene rezidbe potrebno je provesti navodnjavanje i prihranu, a razvijeni plodovi dospijevaju u tehnološku zrelost tijekom listopada i studenoga.

Tako se omogući biljkama da razviju nove grane koje daju kvalitetan urod u listopadu i studenom, kad patlidžan postiže veću cijenu od one u sezoni.

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Međuredna kultivacija patlidžana

Cilj ove mjere je aeracija površinskog sloja i mehaničko uništavanje korova. Obavlja se 3 – 4 puta u toku vegetacije, sve dok biljke ne sklope redove.

Ako se radi o uzgoju na otvorenom međuredna kultivacija trebala bi se obaviti poslije svake jake kiše (zbija tlo). Ne smije se dozvoliti da se poslije jakih pljuskova formira pokorica. Dubina kultivacije treba da iznosi oko 6 cm. Međuredna kultivacija obavlja se rotirajućom motikama.

Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3