Početna 5 Ratarstvo 5 Jara i ozima zob

Jara i ozima zob

Osnovna obrada i gnojidba za jare kulture, isto kao i za ozima zob trebala se obaviti u jesen, kako bi tlo preko zime promrzlo i bilo bolje strukture za pripremu u proljeće. Jara zob sije se u prvoj polovici ožujka u nešto vlažnije tlo, do 3 cm dubine.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Jara zob

Uz jesensko oranje treba obaviti osnovnu gnojidbu i gnojiva zaorati. U ovoj je gnojidbi najbolje unijeti dvije trećine fosfora i kalija te malo dušika i to kroz 300 – 400 kg/ha NPK 8 – 26 – 26 ili NPK 10 – 30 – 20 i zaorati. U vegetaciji se prihranjuje uglavnom dušikom jer su stabljike vrlo nježne i osjetljive na polijeganje.

Ozima zob

Zob ozima najčešće propada na -10 °C. Vegetacija ozime zobi traje oko 9 mjeseci. Sije se drugom polovicom rujna na 8 – 10 cm razmaka između redova i na dubinu 3 – 4 cm. 

Obrada tla za ozimu zob (također i za jaru zob) obavlja se prema sustavu obrade tla za ozimine, ovisi svakako o pretkulturi, a pripremi se pristupa ranije nego za pšenicu jer se i sije ranije. Osnovnu obradu tla obaviti 2 – 3 tjedna prije sjetve (ovisno o vremenu i pretkulturi) na dubinu oko 15 cm (ako je tlo teško i na njemu leži voda podrivati ga). Predsjetveno, u ekopoljoprivredi, trebamo ići dva puta drljačom ili sjetvospremačem (razmak između dvaju prohoda treba biti desetak dana). Žetva ozime zobi obavlja se prije žetve pšenice.

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3