Home » Agroekološki uvjeti, obrada, priprema tla i gnojidba zobi
Ratarstvo Zob

Agroekološki uvjeti, obrada, priprema tla i gnojidba zobi

Agroekološki uvjeti za zob

Zob u usporedbi s ostalim žitaricama vodu treba tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa. U uvjetima suše zob jako podbacuje u prirodu, ali zato dobro podnosi vlažnija tla i višak vode.

Biološki minimum za klijanje je na samo 1 – 2 °C, a kako se biljka razvija, povećavaju se i zahtjevi za toplinom. Optimalna temperatura za klijanje zobi iznosi 20 – 25 °C. Može izdržati proljetni mraz do -4 °C.
Vrlo dobro razvijen korjenov sustav ima veliku sposobnost usvajanja hraniva, stoga dobre rezultate daje i na siromašnim tlima te kiselim tlima s nižim sadržajem pH 4 – 5.

Obrada i priprema tla za zob

Obrada tla za ozimu zob (također i za jaru zob) obavlja se prema sustavu obrade tla za ozimine, ovisi svakako o pretkulturi, a pripremi se pristupa ranije nego za pšenicu jer se i sije ranije.

Vrijeme obrade, način i dubina obrade te broj operacija ovisit će o pretkulturi i stanju tla. Odmah nakon žetve predkulture vrši se plitko oranje na 10 cm i zatvori se vlaga i unište korovi. Početkom kolovoza mjeseca ore se na 20 cm i tada se mogu unijeti mineralna gnojiva i zaoravaju se korovi. Nakon toga slijedi ravnanje tla, predsjetveno oranje na 30 cm i to 15 dana prije sjetve. Sjetveni sloj mora biti usitnjen, ravan i dobre strukture.

Priprema tla za sjetvu obavlja se sjetvo-spremačem. Za jaru zob tlo ostaje u zatvorenoj brazdi do proljetne sjetve da bi se sačuvala vlaga. Dopunskom pripremom tla (tanjurača, drljača, sjetvospremač rotodrljača) treba stvoriti usitnjeni površinski sjetveni sloj mrvičaste strukture do dubine sjetve.

Gnojidba zobi

Za prosječno plodna tla uz ostvarenje prinosa od 4 t/ha može se preporučiti gnojidba zobi sa 100 kg/ha dušika, 90 – 100 kg/ha fosfora i 90 – 100 kg/ha kalija. U osnovnoj obradi tla zaorati fosforna i kalijeva gnojiva izbalansiranih sadržaja ta dva hraniva (NPK 8:26:26 ili sl.). Pred sjetvu gnojiti startnim gnojivom (NPK 15:15:15; 18:18:18) i jedna prihrana isključivo dušičnim gnojivima (KAN) u vrijeme busanja.

Za izgradnju 100 kg zrna i odgovarajuću količinu slame zobi treba osigurati oko:

  • 2,5 kg N
  • 0,8 kg P2O5
  • 0,8 kg K2O 

Za prosječno plodna tla uz ostvarenje prinosa od 4 t/ha može se preporučiti gnojidba:

  • do 100 kg/ha N
  • 90-100 kg/ha P2O5
  • 90-100 kg/ha K2O

Primjer gnojidbe zobi:

Vrsta gnojivaOsnovnaPredsjetvenaPrihrana
KAN200 kg/ha