Početna 5 Voćarstvo 5 Višnja 5 Izbor uzgojnog oblika za višnju

Izbor uzgojnog oblika za višnju

Izbor uzgojnog oblika za višnju se temelji na obliku piramide i vaze. Na slabo bujnim podlogama može se uzgajati i u obliku vretenastog pa čak i vitkog vretenastog grma.

Osnovna je karakteristika višnje da iz cvjetnih pupova razvija samo cvijet odn. plod tako da na njihovom mjestu nakon berbe ne ostaje nikakav novi izboj. Ovisno o uvjetima uzgoja i sortnim svojstvima višnja rađa na dugim i kraćim jednogodišnjim izbojima i svibanjskim kiticama.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Izbor uzgojnog oblika za višnju koji joj najviše odgovara je prostorni uzgojni oblik popravljena piramida s deblom od 80 cm. Taj se izbor uzgojnog oblika za višnju sastoji od srednje provodnice sa 7 do 9 primarnih grana koje su spiralno raspoređene u razmacima od 20 do 40 cm.

Vaza

Oblikuje se tako da se u prvoj godini uzgoja nakon sadnje sadnica prikrati na 70 cm. Ako se u nasadu planira provoditi mehanizirana berba plodova višnje, u tom se slučaju prilikom formiranja osnovnih triju do četiriju skeletnih grana sadnica krati na većoj visini od 90 do 100 cm. Ostavljaju se tri najbolje raspoređene grane koje se svijanjem i vezanjem prilagođavaju. U drugoj godini uzgoja se na svim primarnim granama sekundarne grane raspoređuju tako da svaka grana izbija u stranu. To se postiže da se sekundarne grane prve etaže pružaju u istom smjeru za sve tri primarne grane desno ili lijevo, sekundarne grane druge etaže u suprotnom smjeru, a sekundarne grane treće etaže u istom smjeru kao grane prve etaže sekundarnih grana. 

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Karakteristika uzgojnog oblika vaze

  • Visina je debla od 50 do 70 cm.
  • Taj uzgojni oblik nema provodnicu. Karakteristično je da tri osnovne skeletne grane zatvaraju kut od 120⁰, a prema položaju provodnice zatvaraju kut od 45⁰ do 50⁰.
  • Razmak osnovnih skeletnih grana po visini je oko 10 cm.

Vaza osigurava dovoljnu osvijetljenost krošnje i plodova.

Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3