Početna 5 Povrtlarstvo 5 Hidroponski uzgoj salate

Hidroponski uzgoj salate

U zaštićenim prostorima rajčica se mogu uzgajati i bez tla odnosno u sistemu hidroponija. Supstrati u hidroponskom uzgoju mogu biti organskog i anorganskog podrijetla te sintetički supstrati.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Organski supstrati koriste se: kokos, rižine ljuske, piljevina, kora drveta, borove iglice, anorganski supstrati: kamena vuna, vermikulit, perlit, kvarcni pijesak, ekspandirana glina, sintetički supstrati: ekspandirani poliuretani, ekspandirani polistireni, urea – formaldehid.

Bez obzira na podrijetlo supstrat mora biti  inertan i stabilan (ne smije se razgrađivat, otapat i ne smije bitno mijenjati sastav hranjive otopine), čist, mora omogućiti lako oticanje viška hranidbene otopine te mora imati povoljan odnos mikro i makro kapilara.

Izbor supstrata kao medija za uzgajanje ovisi o nizu faktora kao što su: klimatskim uvjetima, tipu opreme u plasteniku te zahtjevima biljaka koje je potrebno zadovoljiti. Najrašireniji  supstrat u hidroponskom uzgoju povrća je kamena vuna.

Kamena vuna je inertni materijal sastavljen od vlakana bazaltnih stijena koje se tope na temperaturi od 1600°C i pretvaraju u lavu koja se potom centrifugalno razbacuje u tanke niti koje se hlade i prešaju u razne dimenzije. Ona se u početku koristila kao izolacijski materijal u građevinarstvu. Tek je 60 – ih godina prošlog stoljeće a prvi put upotrijebljena kao podloga za biljku.

Prednosti kamene vune su:
 • smanjen rizik od štetočina,
 • ekonomično  korištenje hranjiva,
 • smanjen rast korijena,
 • lakša kontrola uzgoja,
 • reciklaža nakon uporabe.
Nedostaci kamene vune su:
 • visoka početna ulaganja,
 • stručni kadar,
 • skupa reciklaža i dr.
Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2
Prednosti hidroponskog uzgoja:
 • nema plodoreda,
 • smanjena pojava patogena,
 • manja upotreba sredstava za zaštitu bilja,
 • smanjeno onečišćenje okoliša,
 • uzgoj na površinama na kojima nije bilo uvjeta za uzgoj,
 • visoki intenzitet proizvodnje,
 • visok stupanj automatizacije,
 • manje rada pri obradi, kultiviranju, dezinfekciji,
 • maja potrošnja vode i hranjiva.
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3