Početna 5 Povrtlarstvo 5 Gnojidba salate

Gnojidba salate

Pri izboru gnojiva za gnojidbu tla prije sadnje presadnica zimske salate treba znati da je salata osjetljiva na visoku koncentraciju soli u tlu, što kod nje može izazvati rubnu palež lista, kasnije i rahle glavice salate. Pa stoga treba koristiti sulfatna gnojiva.

Potrebno je gnojiti s NPK 5 – 20 – 30 + 26 SO3 u količini od 50 g/m2 ili NPK 7 – 14 – 21 + 2 MgO + 18 SO3 u količini od 70 g/m2. Pred sadnju također treba dodati i 15 – 20 g/m2 Uree 46 % N.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Prvo prihranjivanje salate dolazi u stadiju 6 – 7 listova, kada se koristi 10 g/m2 KAN – a 27 % N + 4,8 MgO. Druga prihrana je 2 – 3 tjedna prije berbe kada se također koristi 10 g/m2 KAN – a 27 % N + 4,8 MgO. Znači sveukupno u obje prihrane koristi se 20 g/m2 KAN – a 27 % N + 4,8 MgO.

Primjer izračuna gnojidbe salate na otvorenom na osnovu:
 • vegetacija  od sadnje do berbe iznosi 45 dana,
 • na osnovu dvije prihrane KAN-om,
 • prosječni prinos 30 t/ha,
 • na osnovu NPK formulacije 5 : 20 : 30 S,
 • upotrebe uree.

Iznošenje hranjiva:

 • 73 kg N/ha
 • 29 kg P2O5/ha
 • 126 kg K2O/ha

Gnojidbena preporuka:

 • 81 kg N/ha
 • 82 kg P2O5/ha
 • 232 kg K2O/ha

Gnojiva:

 • NPK = 5 : 20 : 30   591 kg/ha
 • N  = Urea 65 kg/ha
 • P  =
 • K  =

Prihrana:

         2 x prihrana od 46 kg KAN/ha

Optimalna formulacija NPK gnojiva: 8 : 11 : 30

Bilanca hraniva (suvišak ili manjak):

 • N = 0 kg/ha
 • P2O5 = 36 kg/ha
 • K2O  = -54 kg/ha
Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Izračun za salatu istih parametara ali s upotrebom formulacije NPK 5 : 14 : 20:

Iznošenje hranjiva:

 • 73 kg N/ha
 • 29 kg P2O5/ha
 • 126 kg K2O/ha

Gnojidbena preporuka:

 • 81 kg N/ha
 • 82 kg P2O5/ha
 • 232 kg K2O/ha

Gnojiva:

 • NPK = 5:14:30 679 kg/ha
 • N  = Urea 55 kg/ha
 • P  =
 • K  =

Prihrana:

         2 x prihrana od 46 kg KAN/ha

Optimalna formulacija NPK gnojiva: 8 : 11 : 30

 Bilanca hraniva (suvišak ili manjak):

 • N = 0 kg/ha
 • P2O5 = 13 kg/ha
 • K2O  = -28 kg/ha
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3