Početna 5 Povrtlarstvo 5 Hidroponski uzgoj rajčice

Hidroponski uzgoj rajčice

U zaštićenim prostorima rajčica se mogu uzgajati i bez tla odnosno u sistemu hidroponija. Supstrati u hidroponskom uzgoju mogu biti organskog i anorganskog podrijetla te sintetički supstrati.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Organski supstrati koriste se: kokos, rižine ljuske, piljevina, kora drveta, borove iglice, anorganski supstrati: kamena vuna, vermikulit, perlit, kvarcni pijesak, ekspandirana glina, sintetički supstrati: ekspandirani poliuretani, ekspandirani polistireni, urea – formaldehid.

Bez obzira na podrijetlo supstrat mora biti  inertan i stabilan (ne smije se razgrađivat, otapat i ne smije bitno mijenjati sastav hranjive otopine), čist, mora omogućiti lako oticanje viška hranidbene otopine te mora imati povoljan odnos mikro i makro kapilara.

Prednosti hidroponskog uzgoja:

  • nema plodoreda
  • smanjena pojava patogena
  • manja upotreba sredstava za zaštitu bilja
  • smanjeno onečišćenje okoliša
  • uzgoj na površinama na kojima nije bilo uvjeta za uzgoj rajčice
  • visoki intenzitet proizvodnje
  • visok stupanj automatizacije
  • manje rada pri obradi, kultiviranju, dezinfekciji
  • maja potrošnja vode i hraniva 
Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Uzgoj na kamenoj vuni

Kamena vuna je vlaknasti supstrat dobiven od bazalta, vapnenca i koksa na temperaturi od 1600°C i zbog toga je potpuno sterilna. Ima malu volumnu težinu (70 kg/m3), veliki volumen pora, veliki kapacitet za vodu i dobru upojnu moć. Tlo u zaštićenom prostoru prekrije se bijelom folijom, uzduž redova postave se polistirenske ploče koje su dobri toplinski izolator a u njima se mogu postaviti i dodatne cijevi za zagrijavanje. Rasad rajčice dolazi u kockama kamene vune brida 7,5 cm. Kocke se postavljaju na blokovi kamene vune za uzgoj rajčice širine su 15 ,dužine 100 i visine 10 cm. Na jednom bloku nalaze se 3 biljke na međusobnom razmaku od 33 cm. Hranjiva otopina periodički se dodaje tijekom dana sustavom kapanja iz glavnog spremnika. Broj dnevnih obroka fertirigacije ovisi o razvijenosti rajčice ,a trajanje jednog obroka o dobu dana i stupnju naoblake.

Sustavom navodnjavanja kapanjem primjenjuje se hranidbena otopina usklađena s potrebama za razvoja biljke.

Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3