Home » Grba korak
Vinogradarstvo

Grba korak

Grba korak (lat. Peribatodes rhomboidaria)  je periodičan štetnik kod nas.

Štetnik napada

pupove, lišće

Opis štetnika

Leptir grba korak je sivo-smeđe boje s rasponom krila i do 5 cm.

Gusjenica je sivo-smeđe boje i sliči na rozgvu te kad se umiri izgleda kao njezin dio (mimikrija) te ju je teško zapaziti. Naraste od 5 do 6 cm. Ima tri para prsnih i samo dva para trbušnih nogu te se grbi pri kretanju (ime!).

Biologija i životni ciklus štetnika

Gusjenica prezimi na čokotu. U rano proljeće kada pupovi počinju bubriti, gusjenica ih izgriza. Odrasli leptiri se javljaju u svibnju. Početkom ljeta gusjenice napadaju lišće. Leptiri nove generacije lete u kolovozu i potom odlažu jaja. Jedna ženka može odložiti 500 jaja. Iz jaja se razvija gusjenica koja opet napada lišće, ali bez velikih šteta. Ona se zavlači pod koru čokota i tu prezimi.

Ima dvije generacije godišnje.

Štete koje izaziva štetnik

Gusjenice koje prezime rade najveće štete izgrizajući mlade pupove čime nanose ozbiljne štete.

Gusjenice prve generacije početkom ljeta napadaju lišće ne uzrokujući velike štete.

Zaštita od gusjenica

Ovaj štetnik se suzbija zimskim prskanjem uljanim organofosfornim insekticidima.

U novije vrijeme preporuka je primijeniti insekticide novijeg načina djelovanja – regulatore razvoja.

Pragom odluke za suzbijanje smatra se 3% oštećenih pupova.