Home » Gnojidba marelice
Marelica Voćarstvo

Gnojidba marelice

Gnojidba marelice zahtjeva analizu tla međutim, vrlo su važni i neki drugi faktori kao što je izračun gnojidbe na osnovu analize tla, vođenje evidencije utroška pojedinih gnojiva, zalihe gnojiva itd.

Tablica 1. Gnojidba marelice prve dvije godine
Potrebne količine hraniva za marelicu u gramima po stablu
Godina uzgojaDušik (N)Fosfor (P2O5)Kalij (K2O)NPK  7-20-30 5-7-20-30SUREAKAN
1.104516515280
2.15510330230120

Krajem zime u tlo se unosi NPK gnojivo dok se urea unosi u tlo u ožujku i travnju, a KAN u svibnju.

Gnojidba marelice do rodnosti

Potrebna hraniva:

  • dušik (N) = 50 kg/ha
  • fosfor (P2O5) = 15 do 25 kg/ha
  • kalij (K2O) = 80 kg/ha

Primjer gnojidbe:

U jesen ili rano u proljeće prihraniti sa 65 kg NPK 7-20-30 ili NPK 5-20-30S (na vapnenim tlima) = (0,3 kg/stablo).

U ožujku prihraniti sa 40 kg/ha uree (0,2 kg/stablo).

Sredinom travnja prihraniti s 35 kg/ha uree (0,2 kg/stablo).

Sredinom svibnja prihraniti sa 40 kg/ha KAN-a (0,2 kg/stablo).

Folijarna prihrana: 1%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu voćaka s makro i mikro elementima aplicirati 2 do 3 puta tijekom vegetacije.

Gnojidba marelice u rodu  

Potrebna hraniva:

  • dušik (N) = 80 do 150 kg/ha
  • fosfor (P2O5) = 30 do 40 kg/ha
  • kalij (K2O) = 150 do 250 kg/ha

Primjer gnojidbe:

U jesen prihraniti s 350 do 500 kg/ha NPK 7-20-30 ili NPK 5-20-30S (2 kg/stablo) + 35 do 50 kg/ha uree (0,3 kg/stablo).

Uoči cvatnje prihraniti sa 110 do 180 kg/ha uree (0,5 kg/stablo).

U svibnju prihraniti s 200 do 300 kg/ha NPK 7-20-30 ili NPK 5-20-30S (0,5 kg/stablo) + 45 do 80 kg/ha KAN-a (0,3 kg/stablo).

Folijarna prihrana:

  • Prije cvatnje (pup u stadiju mišjih uši): 0,5%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu na bazi bora (B)
  • Nakon cvatnje: 1%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu na bazi bora (B)

1 do 2%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu voćaka s makro i mikro elementima aplicirati 2 do 3 puta tijekom vegetacije.