Početna 5 Povrtlarstvo 5 Krastavac 5 Gnojidba krastavaca

Gnojidba krastavaca

Gnojidba krastavaca se poboljša korištenjem organskog gnojiva na parcelama namijenjenim za uzgoj krastavaca jer se uz osiguravanje hraniva na taj način tlu osigurava i povoljna mrvičasta struktura te optimalan kapacitet za zrak i vodu. U tlo se dodaje 25 – 50 t/ha stajskog gnoja. ​

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Količina mineralnih gnojiva koja se unosi u tlo unosi u fazi obrade ovisi o načinu uzgoja te o očekivanom prinosu. Za Prinos od 10 t krastavci utroše 50 kg N, 16 kg P2O5, 55 kg K2O  i 10 kg MgO. 

Kod pripreme tla za sjetvu ili sadnju dodaje se: 400 kg/ha NPK 5 – 20 – 30 + 26 SO3 ili 500 kg/ha NPK 7 – 14 – 21 + 2 MgO + 18 SO3 te 200 kg/ha Uree 46 % N.

Poslije svake druge ili treće berbe krastavci se prihranjuju folijarno i to 0,5 % – tna otopina Uree 46 % N dok su listovi još mladi, a 1 % – tna otopina Uree 46 % N kada je list potpuno razvijen. Može se prihranjivati Fertinom P za povrće u koncentraciji 1 – 2 %, broj tretiranja barem 2 – 3 puta u razmacima prskanja 10 – 14 dana.

1 t prinosa iznosi iz tla sljedeće količine hranjiva:

HranjivoKg hranjiva / 1 t prinosa ploda
N2,0
P2O53,2
K2O2,0
MgO0,7

Potrebnu količinu fosfornih, kalijevih i magnezijevih gnojiva potrebno je dodati u pripremi tla za sjetvu/sadnju, dok je potrebnu količinu dušičnih gnojiva potrebno podijeliti tijekom vegetacijskog ciklusa (ukupnu količinu dušičnih gnojiva podijeliti na tjedne porcije). Gnojiva se mogu dodavati i kroz sustav natapanja.

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Primjer izračuna: gnojidba krastavaca na otvorenom na osnovu prosječnog prinosa od 40 t/ha i sljedećih vrsta gnojiva:

Iznošenje hranjiva:

 • 66 kg N/ha
 • 34 kg P2O5/ha
 • 156 kg K2O/ha

Gnojidbena preporuka:

 • 73 kg N/ha
 • 97 kg P2O5/ha
 • 287 kg K2O/ha

Gnojiva:

 • NPK = 5:14:30    825 kg/ha
 • N  = Urea       27 kg/ha
 • P  =
 • K  =

 Prihrana:

 • 4 x prihrana od 18 kg KAN/ha

Optimalna formulacija NPK gnojiva: 5 : 10 : 30

Bilanca hraniva (suvišak ili manjak):

 • N = 0 kg/ha
 • P2O5 = 19 kg/ha
 • K2O  = -40 kg/ha

Iznošenje hranjiva:

 • 66 kg N/ha
 • 34 kg P2O5/ha
 • 156 kg K2O/ha

Gnojidbena preporuka:

 • 73 kg N/ha
 • 97 kg P2O5/ha
 • 287 kg K2O/ha

Gnojiva:

 • NPK = 7 : 14 : 21    1030 kg/ha
 • N  =
 • P  =
 • K  =

  Prihrana:

 • 4 x prihrana od 18 kg KAN/ha

Optimalna formulacija NPK gnojiva: 5 : 10 : 30

Bilanca hraniva (suvišak ili manjak):

 • N = 19 kg/ha
 • P2O5 = 47 kg/ha
 • K2O  = -71 kg/ha
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3