Početna 5 Povrtlarstvo 5 Berba rajčice

Berba rajčice

Berba rajčice za upotrebu u svježem stanju se odvija višekratno i ručno. Plodovi se beru u tehnološkoj zrelosti kada su zeleni „zelena zrioba“, zatim u prijelaznoj fazi (žuta, narančasta) ili potpuno crveni, a kakvi će se plodovi ubrati ovisi o udaljenosti tržišta.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Najbolja organoleptička svojstva imaju plodovi koji na biljci postignu punu zriobu i postanu crveni a pošto oni brzo prezrijevaju namijenjeni su za plasman na bliža tržišta.

Plodovi koji su ubrani kad su počeli mijenjati boju /prijelazni/ mogu se skladištiti oko 14 dana na 10°C i relativnoj vlazi zraka od 75 – 80%, nakon toga na temperaturi od oko 20°C jako brzo postignu crvenu boju a nakon toga zadovoljavajuću kvalitetu zadrže još 5 – 10 dana.

Rajčica se u zelenoj zriobi bere u pravilu samo pred kraj sezone da bi se izbjegli gubici zbog mogućih niskih temperatura.

Plodovi se sortiraju po boji i veličini.

Prinos rajčice varira ovisno o klimatskim uvjetima, dužini razdoblja berbe te tehnologiji uzgoja a kreće se između 30 i 80 t/ha.

Mehanizirana berba  – na ovaj način beru se rajčice namijenjene za preradu. Budući da je mehanizirana berba jednokratna i destruktivna za ovu namjenu rajčica se sije direktno i to kultivare determinantnog tipa rasta koji su manje bujni pa se može postići veći sklop biljaka, a oni pak moraju imati združenu zriobu, čvrste plodove koji ne pucaju i nemaju zeleni prsten i moraju se otkidati bez stapki.

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3