pH metri

Instrumenti za određivanje kiselosti odnosno lužnatosti tla.

pH je koncentarcija negativnih vodikovih iona u datoj otopini a iskazuje se vrijednostima od 0 - 14 .  Vrijednosti od 0 do 6,9 ukazuju na kiselost otopine kad je pH 7 otopina je neutralne reakcije a otopine s vrijednostima od 7,1 - 14 su lužnate (alkalne).

 Većina biljaka za svoj dobar rast i razvoj, a na kraju i dobar urod traži plodna tla, povoljne strukture i teksture i odgovarajuće reakcije tla (pH tla) – neutralne do slabo kisele (pH 5,5-7,5). Sve negativne vrijednosti iznad i ispod navedenog pH tla negativno utječu na plodnost tla i slabije djelovanje primljenih gnojiva što se negativno odražava na urod.

Do najtočnijih vrijednosti reakcije tla (kiselo, lužnato) dolazi se analizom tla primjenom pH metara.

pH metar i vlagomjer - priručni

Priručni instrument za istovremeno mjerenje vlage i kiselosti tla ( pH ).

pH metar za tlo DM-15

Ovaj pH metar je koristan, precizan i lako upotrebljiv mjerni instrument koji je namijenjen profesionalnim proizvođačima kao i samostalnim poljodjelcima. 

pH metar za tlo SPH-5

pH vrijednost tla je vrlo važan faktor za kvalitetu usjeva. Većina usjeva ne mogu uspjevati u previše kiselom ili previše alkalnom tlu. Zbog toga je potrebno kontrolirati pH tla.

pH metar za tlo SPH-6

pH vrijednost tla je vrlo važan faktor za kvalitetu usjeva. Većina usjeva ne mogu uspjevati u previše kiselom ili previše alkalnom tlu. Zbog toga je potrebno kontrolirati pH tla.

Najnovije objave