agron

agron

Atomizeri

Atomizeri se koriste za zaštitu voćnjaka, vinograda i drugih poljoprivrednih površina od bolesti i štetnika što je vrlo važan aspekt za konačan uspjeh i urod. 
Primarni cilj zaštite nasada je ravnomjerno rasporediti određenu količinu škropiva uz što manji DRIFT (škropivo koje završi u susjednom redu ili pak na tlu) čime se direktno utječe na kvalitetnu i efikasnu zaštitu uz uštede na potrošnji.

Najprije imamo podjelu na vučene i nošene atomizere  Standardni tip atomizera je nošeni atomizer. Svojom konstrukcijom omogućavaju optimalnu potrošnju energije i zaštitnih sredstava, kao i ravnomjerno nanošenje preparata za zaštitu bilja. Karakterizira ih izdržljivost i jednostavnost pri korištenju.


Vučeni atomizeri namijenjeni su za prskanje većih trajnih plantažnih nasada – vinograda, voćnjaka, maslinika, hmelja i šuma. Koncipirani su tako da se mogu vući kao prikolica, što rasterećuje potrebnu snagu traktora i omogućava traktorima snage preko 33 kW rad na brdovitom terenu.  Vučeni atomizeri imaju različite zapremine rezervoara što ovisi o potrebi proizvođača, ali se više manje kreću od 600 do 1500 litara.
Raspršivači (atomizer, orošivač) predstavljaju prskalice s dodatnim ventilatorom koji dodatno dezintegrira kapljice na veličinu od 50 – 150 µm. Imaju nošeni mlaz, dok prskalice imaju izbačeni mlaz.
Prednosti su im u manjoj količini utrošene vode, manjoj masi agregata, manje je sabijanje tla, zračna struja ventilatora omogućava veći domet i nanošenje pesticida s lica i naličja lista.
Nedostaci se javljaju uslijed zanošenja čestica (drift), složenijeg održavanja i težeg rukovanja  nego kod prskalica. Drift se može smanjiti povećanjem kapljica, smanjenjem razmaka između rasprskivača i biljke i povećanjem viskoznosti škropiva.
Ideja korištenja atomizera dolazi od teorije smanjenja količine tekućine - određena količina tekućine se zamijeni odgovarajućom količinom zraka.
U nasad treba upuhivati onoliko zraka koliko zauzima volumen biljaka podijeljen s vremenom u kojem ćemo potrošiti tu tekućinu.
Strujanje vjetra se ostvaruje ventilatorima koji mogu biti:

Radijalni - zrak ulazi u smjer osovine, a izbacuje se pod određenim kutom
Aksijalni - s jedne strane uvlači se zrak, a s druge se izbacuje
Vertikalni - s jedne strane uvlači se zrak, a s druge se izbacuje.

Korisni učinak aksijalnog ventilatora je 60 – 85 %, a radijalnog 40 – 60 %.

Aksijalni ventilatori imaju manju početnu brzinu od radijalnog, koriste veliku masu zraka, imaju daleko veći domet, potrebna im je manja snaga, a radi male početne brzine potrebno je dodatno tlakom tekućine dezintegrirati mlaz.
Vertikalni ventilator ima lopatice i pod kutom uzima i izbacuje zrak.
Izvedbe atomizera su: leđni, leđni s produženom perforiranom cijevi, vučeni s vlastitim motorom, samokretni, teleskopski toranj poznat i kao "zmajeva glava" (radi do visine 4 m i dometom 40 m).

Nešto novo u svijetu atomizera je samohodni atomizer
Samohodni atomizer je jedinstven zbog kompaktnog kućišta, snage, pokretljivosti, efikasnost ventilacije, Atomizer omogućava značajno smanjenje vremena prskanja, s kompletnom sigurnošću vozača koji udobno sjedi u kabini s klima uređajem, grijanjem i sistemom za filtriranje protiv kemikalija i prašine.

Ovo je stroj za zaštitu voćnjaka. I ljudi također. Njene mogućnosti su velike. Snažan motor savladava nagibe, moćna turbina raspršuje pesticide u maglu. Ogroman rezervoar omogućuje joj velik učinak. Nezavisno upravljani kotači omogućuju mali radijus okretanja, pa čak i kretanje po dijagonali Hermetički zatvorena kabina osigurava siguran rad osobe koja upravlja strojem. Radni učinci ovakvih strojeva su više desetaka hektara.
U potpunosti se upravlja strojem iznutra,  na krovu kabine periskop za praćenje situacije iza stroja. Motor od 105 Ks lako savladava i oštrije nagibe, a moćna pumpa osigurava 600 lit/min pesticida , raspoređujući ih ravnomjerno na sve dizne atomizera. Ovo vozilo se kreće brzinom od 0-40 km/h, a svojih 2400 kg lako nosi i na najtežim voćarskom terenima. Ove mašine nisu svakodnevna pojava ni u voćnjacima u Italiji.

Više o modelima i cijenama atomizera pogledajte ovdje

Izdvojeni sadržaj