Početna 5 Ratarstvo 5 Zaštita soje od štetnika

Zaštita soje od štetnika

Napad štetnika u usjevu soje utječe  na kvalitetu i količinu prinosa zrna soje. Najvažniji štetnici soje su: žičnjaci iz porodice lat. Elateride, gusjenice podgrizajućih sovica iz roda (lat. Agrostis), razne grčice i stonoge, grinje i nematode.

Na lišću i mahunama soje pojavljuju se razni štetnici: lisne uši, stjenice, tripsi, pipe, sovice, a osobito su štetne grinje. Najveću štetu nanose u sušnim godinama, osobito su štetne grinje i lisne sovice. Kod nas se obično pojavljuju dvije vrste grinja, i to obični crveni pauk (lat. Tetranycis urticae) i atlantski crveni pauk (lat. Tetranycis atlanticus).

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Lisne sovice

Lisne sovice oštećuju lišće i generativne organe soje tijekom vegetacije, i to počevši od kraja proljeća i tijekom ljeta, tako da generacija koja se pojavljuje tijekom oplodnje i mahunanja te nalijevanja zrna može učiniti najviše štete. Sve lisne sovice su polifagne i migratorne vrste (godišnje imaju više generacija). Od njih su po značenju prema štetama koje mogu učiniti prema soji najznačajnije: sovica gama, kupusna sovica, lucernina sovica i druge. Prva generacija lisnih sovica kod nas se obično pojavljuje pred cvatnju i za vrijeme cvatnje soje. Prve generacije sovica su znatno opasnije od druge generacije sovica, koja se pojavljuje tijekom kolovoza. Upozoravamo da bez obzira o kojoj se vrsti gusjenica (štetnika) radi, vrlo je važno da se na vrijeme uoči i počne suzbijati. Kritični broj za tretiranje lisnih sovica je 8 gusjenica po kvadratnom metru. Suzbijanje lisnih sovica treba obaviti za vrijeme drugog i trećeg stupnja razvoja gusjenica (jer su u to vrijeme osjetljive na primjenu insekticida i nisu još napravile velika oštećenja na biljkama soje). 

Grinje

Grinje kao štetnike soje obično u većoj mjeri nalazimo u ljetnom periodu kada imamo vrlo visoke temperature (25 – 30 ºC) i suho vrijeme koje pogoduje razvoju ovog štetnika. U takovim uvjetima grinje razviju i više od 10 generacija. Na soji dolazi obična koprivina grinja (lat. Tetranycus urticae) ili atlanska grinja (lat. Tetranycus atlanticus). Radi se o vrlo sitnim grinjama žućkaste boje jedva vidljive prostim okom. Štete čine sišući biljne sokove najčešće na naličju lista.

Na licu lista štete se vide u obliku sitnih sivkastih pjegica. Kod jakog napada uništava se klorofil, list dobiva žutu pa crvenkastu boju, suši se i otpada. Sa donje strane lista kod jakog napada nalazimo paučinaste prevlake u kojima se mogu povećalom primijetiti grinje. Ukoliko se ne prati pojava ovog štetnika u povoljnim uvjetima za njihov razvoj može doći do znatnog smanjenja prinosa.

Sa pregledom na prisutnost ovog štetnika treba krenuti čim porastu temperature. Kod pregleda parcele potrebno je obratiti pozornost na rubove parcela gdje se štetnik obično prvo javlja  i odatle se širi u unutrašnjost parcele no može se javiti i u unutrašnjosti parcele u oazama. Prilikom pregleda treba pogledati stupanj štete na listu kao i brojnost štetnika. Pravovremenim uočavanjem štetnika možete provesti suzbijanje samo na mjestima njegove prve pojave i na taj način spriječiti širenje u parcelu, a pri tom smanjite uporabu sredstava za zaštitu bilja.

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Akaricidi za primjenu u soji:

  • Heksitiazoks 0,3 – 0,5 l/ha ,

Prag za provođenje tretiranja protiv pauka jest kad na jednom listu nađemo oko 5 pauka (najčešće tijekom srpnja i kolovoza).

Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3