Početna 5 Ratarstvo 5 Pšenica 5 Zaštita pšenice od bolesti

Zaštita pšenice od bolesti

Zaštita pšenice od bolesti i štetnika počinje pri proizvodnji i doradi sjemena, a završava u skladištu nakon žetve. Sjemenski usjevi moraju biti uspješno zaštićeni od bolesti, napose karantenskih. 

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Najčešće bolesti na pšenici su:

  1.  Bolesti koje napadaju klasove i zrna: (lat. Ophiobolus graminis, lat. Fusarium nivale, lat. Ustilago tritici, lat. Tilletia tritici, lat. Tilletia laevis, lat. Erysiphae graminis, lat. Septoria nodorum)
  2.  Bolesti koje napadaju mlade biljke: (lat. Septorium nodorum,lat.  Fusarium nivale, lat. Helminthosporum sativum, lat.Pythium sp.)
  3.  Bolesti osnove busanja i korijena: (lat. Rhisoctonia solani, lat. Cercosporella herpotrichoides, lat. Fusarium nivale, lat. Fusarium roseum, lat. Pythium sp., lat. Ophyobulus graminis, lat. Basidomicete ssp.)
  4.  Bolesti lista, rukavca lista i stabljike:(lat.  Heminthosporum gramineum, lat. Erysipae graminis, lat. Septoria tritici,  lat. Puccinia triticina, lat. Puccinia graminis). 

Crna hrđa pšenice 

(lat. Pucinia graminis tritici)

Rasprostranjena je u svim uzgojnim područjima svijeta. Često izaziva epidemiju na pšenici. Ova vrsta hrđe je prvenstveno bolest vlati i rukavaca, a u manjoj mjeri zarazi list. Crna hrđa prezimljuje u obliku teleutospora na ostacima poslije žetve.

Mjere zaštite: sjetva otpornih sorata, uništavanje prijelaznog domaćina, duboko zaoravanje žetvenih ostataka. 

Pepelnica pšenice

(lat. Erysiphe graminis)

 Uništava prosječni prinos pšenice od 6 – 10%.

Simptomi: znaci bolesti uočavaju se već na jesenskom sijevu. Na zaraženom klasu stvara se svijetlo-siva prevlaka najčešće pored glavne nervature lista. Prevlaku sačinjava splet hifa na kojem se razvija obilje spora koje prekrivaju cijelu lisnu masu.

Mjere zaštite: plodored 2 godine, sjetva otpornih sorata, spaljivanje ili zaoravanje žetvenih ostataka, te izbjegavanje gustog sklopa, primjena fungicida.

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Zaštita pšenice od bolesti (program)

Ativna tvarNamjenaFaza razvojaDoza
Flutriafolbolesti lista i stabljikeod busanja do početka klasanja 1,2 l/ha
Ciprokonazolbolesti lista i stabljike i klasaod početka klasanja do početka cvatnje0,5 l/ha
Tebukonazolbolesti lista i stabljike i klasaod početka klasanja do početka cvatnje1 l/ha
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3