Početna 5 Ratarstvo 5 Ječam 5 Zaštita ječma od korova

Zaštita ječma od korova

Korovi utječu na kvalitetu i prinos ječma. Da bi se spriječio njihov negativan utjecaj, potrebno je primijeniti odgovarajuća sredstva za zaštitu bilja. Pri tome treba poslušati savjet struke te se pridržavati uputa o primjeni sredstva.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Za suzbijanje korova u žitaricama mogu se koristiti zemljišni herbicidi prije nicanja usjeva. Primjena herbicida moguća je i nakon sjetve, tretiranjem nadzemnih dijelova korova. Korovi u ozimim žitaricama pojavljuju se već nakon sjetve, a njihovo nicanje traje sve do kasnog proljeća; niču pri niskim temperaturama, dok su usjevi žitarica slabo razvijeni. Nekim korovima su za razvoj potrebne više temperature, ali dobro razvijeni usjev onemogućuje njihovu značajniju pojavu. Kritični period zakorovljenosti žitarica proteže se do kraja nabusavanja, jer korovi tada konkuriraju razvoju usjeva i smanjuju urod. Kasna zakorovljenost ometa proces žetve

Najznačajniji korovi u ječmu:

  • Slakoperka (lat. Apera spica venti)
  • Poljski kokotac (lat. Consolida regalis)
  • Broćika (lat. Galium aparine)
  • Mrtva kopriva (lat. Lamium purpureum)
  • Kamilica (lat. Matricaria chamomilla)
  • Divlji mak (lat. Papaver rhoeas)
Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Program zaštite od korova

Aktivna tvarNamjenaFaza razvojaDoza
Diflufenikanuskolisni i širokolisni korovia) nakon sjetve b) od 2 lista do kraja busanja  a) 2 l/ha b)1,5 l/ha
Jodosulfuronuskolisni i otporni širokolisni koroviod početka busanja do pojave zastavice0,1 – 0,2 kg/ha
Fluroksipirotporni širokolisni koroviod početka busanja do pojave zastavice1 – 1,5 l/ha
Klopiralidotporni širokolisni koroviod 2 lista do kraja busanja0,2 – 0,33 l/ha
mekopropotporni širokolisni koroviod busanja do početka vlatanja2 l/ha
Mekoprop + diflufenikanširokolisni koroviod sredine busanja do početka vlatanja4 l/ha
Tribenuronširokolisni koroviod 3 lista do pojave zastavice15 – 20 g/ha 
Tribenuron + Amidosulfuron + okvašivačotporni širokolisni koroviod 2 lista do pojave zastavice15 – 20 g/ha +20 – 30 g/ha
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3