Početna 5 Povrtlarstvo 5 Paprika 5 Uzgoj paprike na otvorenom

Uzgoj paprike na otvorenom

Uz adekvatnu osnovnu obradu i gnojidbu tla te nakon pripreme tla za sadnju čiji načini su opisani u prethodnim člancima i čim to vremenske prilike dopuste pristupa se sadnji paprike.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Sadnja paprike obavlja se kad srednje dnevne temperature zraka porastu preko 15°C ali ujedno treba i proći opasnost od kasnih proljetnih mraza. Pri nižim temperaturama korijen ne raste te je ukorijenjavanje otežano a samim time i onemogućen normalan rast i razvoj.  Biljke koje su nakon sadnje u uvjetima nepovoljnijih temperatura teško se i sporo oporavljaju.

Saditi se može na ravnu površinu ili na gredice. Način i sklop sadnje ovise o kultivaru i mogućem razdoblju berbe. Tako se, determinantni i semideterminantni kultivari koji svoj rast završavaju sa sekundarnim i tercijarnim granama /beru se kroz  kraće vrijeme/  sade u gušćem sklopu dok  indeterminantni  s manjim brojem biljaka po jedinici površine daju zadovoljavajuće prinose.

Međuredni razmak trebao bi biti od 50 – 60 cm a unutar redova oko 40 cm za bujnije kultivare (postiže se sklop od 40.000 – 50.000 biljaka/ha) dok je za manje bujne kultivare razmak u redu od 15 – 25 cm (80.000 – 130.000 biljaka/ha).

Prilikom sadnje tlo mora biti zasićeno vodom do 80% poljskog vodnog kapaciteta na dubini od 15 – 20 cm .Presadnica se zatrpava u zemlju do ruba površine grude supstrata.​

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3