Home » ratarstvo

Tag - ratarstvo

Povrtlarstvo Salata

Salata

Salata pripada skupni lisnatog povrća iz porodice glavočika (lat. Asteraceae syn. Compositae). Uglavnom se uzgaja zbog listova koji se...

Ratarstvo Sirak

Žetva sirka

Sirak za proizvodnju zrna žanje se u punoj zriobi. Ravnomjerno dozrijeva i ne osipa se. Žetva se obavlja adaptiranim žitnim kombajnom. Zrno treba sušiti na 14...

Ratarstvo Sirak

Zaštita sirka

Zbog sporog početnog porasta sirak treba zaštititi od korova herbicidima koji se upotrebljavaju za zaštitu kukuruza (na bazi aktivne tvari atrazina i sl.), ali...

Ratarstvo Sirak

Sjetva i plodored za sirak

Sjetva Sirak se može uzgajati kao: glavni usjev, naknadni i kao postrni usjev. Termin sjetve ovisi o namjeni sirka. U glavnoj sjetvi sirak treba sijati...

Ratarstvo Sirak

Sirak

Sirak (lat. Sorghum vulgare) je prosolika žitarica te biljka kratkog dana. Uzgaja se za stočnu i ljudsku hranu (Afrika, Indija, Kina), zelenu...

Ratarstvo Sirak

Rentabilnost proizvodnje sirka

O agrotehnici uzgoja ovih vrsta već se pisalo, ali prilikom izračuna troškova proizvodnje troškovi jako variraju s obzirom na rok sjetve i cilj proizvodnje...

Ratarstvo Sirak

Korištenje krmnog sirka

Sirak se za zelenu masu može kositi do početka metličanja. Stočni sirak je naročito pogodan za namirenje energetskog dijela obroka, ako se stoka hrani...

Duhan Ratarstvo

Zaštita duhana od štetnika

Štetnici koji se suzbijaju na duhanu dijelimo na štetnike koji prenose viruse (lisne uši i trips), zemljišne štetnike (sovice pozemljuše i žičnjaci) i nadzemne...

Duhan Ratarstvo

Zaštita duhana od korova

Suzbijaju se korovi kemijskim ili mehaničkim (okopavanje, kultiviranje, plijevljenje) načinom. Kultiviranje se izvodi poslije kiše, kada se tlo dovoljno...