Home » Rentabilnost proizvodnje pšenice
Pšenica Ratarstvo

Rentabilnost proizvodnje pšenice

Prinosi žitarica značajno ovise o genetskim predispozicijama sorte koja se sije, kvaliteti tla, klimatskim uvjetima i primijenjenim agrotehničkim mjerama. Najveći prinosi žitarica se dobiju u zemljama sa razvijenom tehnologijom (kvalitetne i stabilne sorte s velikim prinosima uz suvremene agrotehničke mjere i dobru kvalitetu tla, te pogodnu klimu).

U ukupnoj strukturi ratarske proizvodnje u Hrvatskoj, proizvodnja žitarica zauzima najznačajnije mjesto. U protekle tri godine žitarica je bilo prosječno 559.000 hektara, a proizvodilo se prosječno 3,1 milijuna tona. Dominantno mjesto ima kukuruz sa 62 posto i pšenica s 27 posto. Ječam zauzima osam posto, a zob dva posto u strukturi proizvodnje žitarica. Već niz godina se proizvodi više žitarica, posebno pšenice, nego što su domaće potrebe, koje nisu veće od 100.000 hektara, pa je Hrvatska neto izvoznik žitarica, u prvom redu pšenice.

Primjer izračuna rentabilnosti proizvodnje pšenice:

količinajedinica mjereukupno knukupno
otkupna cijena1,00 kn1,25
prinos vlažnog zrna (14%)5.000,00 kg6.250,00
potpora1,00 ha2.055,002.055,002.055,00
ukupni prihod8.305,00
sjeme300,00 kg2,90 870,00
gnojiva
NPK 7:20:30 500,00 kg4,30 2.510,00
urea 50,00 kg 3,20 160,00
KAN 350,00 kg 2,10 735,00
zaštitna sredstva 1,00 ha 519,00 519,00
obrada
oranje 1,00 ha 339,90339,90
razbacivanje min. gnojiva 0.90 t/ha 78,20 70.40
sjetva (rotodrljača i sjetva) 2,00 ha 378,80 757,60
transport 5,00 t/ha 16,20 81.00
prskanje 2,00 ha 34,40 68,80
ukupni troškovi6.111,70
Dobit 2.193,30