Home » Plodored pšenice
Pšenica Ratarstvo

Plodored pšenice

Pšenica ne podnosi proizvodnju u monokulturi zbog opasnosti od pojačanog razvoja bolesti. Kod ponovljene sjetve pšenice na istu površinu prinos pšenice se u značajnoj mjeri smanjuje.

Najčešći predusjev pšenici jest kukuruz (poželjno kraće vegetacije), a najbolji predusjevi jesu zrnate mahunarke (grah, grašak, soja), krmne leguminoze te industrijsko bilje (uljana repica, suncokret, šećerna repa). Ako zbog bilo kojih razloga moramo sijati pšenicu nakon pšenice, tada to treba učiniti u zadnjim rokovima sjetve.

Primjeri plodoreda u uzgoju ozime pšenice:

I. primjerII. PrimjerII. PrimjerIV. Primjer
ozima pšenicaozima pšenicaozima pšenicaozima pšenica
šećerna repauljana repicakukuruzšećerna repa
jari ječamkukuruzozima ječamkukuruz
suncokretzrnata mahunarkauljana repicasoja
ozima pšenicaozima pšenicaozima pšenicaozima pšenica
I. glavni usjevpostrni usjevII. glavni usjevpostrni usjevIII. glavni usjevpostrni usjev
ozimi pšenicacrvena djetelinaozima pšenicaozima pšenicaozima grahorica
crvena djetelinakukuruzcrvena djetelinauljana repicacrvena djetelina
kukuruzozima pšenicaozima pšenica
ozimi pšenicauljna rotkvauljana repicazrnata mahunarka
kukuruzkukuruzkukuruz
kukuruzkukuruzozima pšenica