Početna 5 Vinogradarstvo 5 Pinciranje mladica

Pinciranje mladica

Pinciranje je prikraćivanje vrhova rodnih mladica prije cvatnje, kako bi se prekinuo njihov bujan rast, te omogućili bolji uvjeti za cvatnju i oplodnju.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

 Ovo je naročito značajna mjera kod sorata sklonih osipanju, jer se prekidanjem rasta mladice u dužinu hranjiva usmjeravaju prema cvatovima. Tako su asimilati i biogeni elementi, prije svega fosfor i bor na raspolaganju cvatovima u većoj količini u vrijeme cvatnje i oplodnje, a ovom se mjerom kod osjetljivih sorata mogu značajno povećati prinosi, posebice u godinama sa lošijim klimatskim uvjetima.

Pinciranje se vrši 10 do 20 dana prije cvatnje, a ovisno broju ostavljenih listova iznad zadnjeg grozda može biti oštro (svega 1 do 2 lista), umjereno (3 do 4) i blago (više od 5 listova). Time se može povećati prirod od 10 do 30%, bez značajnijeg utjecaja na kakvoću (škrlet, moslavac, dišća ranina, malvazija i dr.). Kasnije pinciranje ima manji učinak, a opravdano je kod nekih vrlo ranih stolnih sorata (npr. čabski biser) čime će se potaknuti da se one povećaju.

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3