Početna 5 Ratarstvo 5 Duhan 5 Obrada, priprema tla i gnojidba duhana

Obrada, priprema tla i gnojidba duhana

Gnojidba duhana će biti najsigurnija, najtočnija i najracionalnija ako ćemo obaviti analizu tla.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Obrada i priprema tla za duhan

Nakon strnih žitarica i drugih ranih pretkultura izvodi se pliće oranje (oko 10 cm dubine), zatim ljetno oranje početkom kolovoza i duboko jesenje oranje (oko 30 – 35 cm dubine). 

Obavlja se i podrivanje, krajem zime drljanje i kultiviranje do sjetve duhana. Pred sadnju, sjetvospremačem se priprema tlo i prave gredice (oko 30 cm visoke). O pretkulturi će ovisiti i način obrade. Najvažnije je ujesen obaviti duboko zimsko oranje, 30 i više cm, ovisno o tipu tla. S oranjem bi trebalo zaorati i 2/3 mineralnih gnojiva. Budući da se u praksi gnojiva za osnovnu gnojidbu nabavljaju tek u proljeće, svakako ih valja unijeti što ranije i što dublje (obično tanjurača), a nakon toga odmah zatvoriti vlagu drljačom ili sjetvospremačem. Pred sadnju formiraju se gredice koje se rahle roto – kultivatorima (nekoliko puta, ovisno o potrebi), a sve radi čuvanja zemljišne vlage i stvaranja kvalitetnog sadnog sloja radi boljeg primanja rasada nakon presađivanja te boljeg ukorjenjivanja i bržeg početnog porasta.

Gnojidba duhana

Za izgradnju100 kg suhe tvari duhanu treba osigurati:

  • 3-3,5 kg N
  • 1,5-2,5 kg P2O5
  • 6-7 kg K2O

Za Virdžinija tip gnojidbom bi trebalo dodati:

  • 30-40 kg/ha N (nitratnog)
  • 20-30 kg/ha P2O5
  • 140-160 kg/ha K2O

Za Burley tip gnojidbom bi trebalo dodati:

  • 60-80 kg/ha N
  • 80-100 kg/ha P2O5
  • 160-200 kg/ha K2O
Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Stajski gnoj može se koristiti na lakim pjeskovitim i siromašnim tlima, 2 – 3 vagona/ha. stajnjak treba zaorati u osnovnoj obradi tla. Potrebno je gnojiti i s oko 500 – 1 000 kg/ha mineralnih gnojiva u formulacijama NPK 7:14:21 i 5:20:30. Bolje je koristiti gnojiva u kojima je više dušika u amonijskom obliku. Tako se količina dušika kreće od 30 – 70 kg/ha, fosfora 70 – 140 kg/ha i kalija 100 – 200 kg/ha.

Pravilo gnojidba (Virdžinija tip)

U proljeće što ranije i dublje u tlo unijeti gnojiva za osnovnu gnojidbu bez dušika ili s malim sadržajem dušika i kalijem u sulfatnom obliku (NPK 0:5:30; 5:20:30; 7:14:21). Ppred samu sadnju dati duöično gnojivo u nitratnom obliku. U početnom porastu obaviti jednu prihranu isključivo nitratnim oblikom dušika.

Primjer gnojidbe duhana:

Vrsta gnojiva OsnovnaPred sadnjuPrihrana
NPK 0:5:30550 kg/ha
Kalcijev nitrat125 kg/ha
Kalcijev nitrat125 kg/ha

Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3