Početna 5 Povrtlarstvo 5 Njega rajčice

Njega rajčice

Pinciranje odnosno zalamanje zaperaka je mjera njege u uzgoju rajčice  i drugog plodovitog povrća) kojom se uklanjaju zaperci (postrani izboji dužine 5 do 10 cm) koji se razvijaju u pazuhu listova.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Pinciranje rajčice

Ovim se postupkom utječe na regulaciju vegetativnog rasta rajčice. Naime, uslijed optimalnih uvjeta rajčica razvija veliku lisnu masu i mnogo zaperaka što utječe na smanjeno zametanje plodova. Ujedno, plodovi koji se zametnu su sitniji.

Kod indeterminantnih kultivara rajčice zaperci se uklanjaju jednom tjedno pri čemu se provodi i omatanje veziva oko biljaka. Zaperci se uklanjaju rukom, nožem ili škarama pri čemu mjesto reza treba biti što manje kako bi se spriječila infekcija i razvoj uzročnika bolesti.

Međuredna kultivacija rajčice

Cilj ove mjere je aeracija površinskog sloja i mehaničko uništavanje korova. Obavlja se 3 – 4 puta u toku vegetacije, sve dok biljke ne sklope redove.

Ako se radi o uzgoju na otvorenom međuredna kultivacija trebala bi se obaviti poslije svake jake kiše (zbija tlo). Ne smije se dozvoliti da se poslije jakih pljuskova formira pokorica. Dubina kultivacije treba da iznosi oko 6 cm. Međuredna kultivacija obavlja se rotirajućim motikama.

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3