Home » Mjere zaštite protiv polijeganja pšenice
Pšenica Ratarstvo

Mjere zaštite protiv polijeganja pšenice

Usjev pšenice može poleći uslijed različitih uzroka. Manifestira se tako što biljke manje ili više polegnu. Obično pšenica poliježe između klasanja i zriobe, rjeđe ranije.

Ukoliko polegne u klasanju ili cvatnji, štete su veće, mada je i kasnije polijeganje štetno uslijed otežane žetve. Štete od polijeganja manifestiraju se u vidu slabije oplodnje, te jačeg napada bolesti, a uslijed toga se smanjuje prinos i kvaliteta. U proizvodnji postoje dva tipa polijeganja pšenice: stabljičino i rjeđe korijenovo. Korijenov tip polijeganja susreće se u krajevima s velikom količinom oborina u vlatanju i klasanju, a također i pri navodnjavanju velikom količinom vode. Polijeganje nastupa pod utjecajem velikog broja faktora: gustog usjeva, nedostatka svjetlosti, prirodnih nepogoda, pretjeranog i jednostranog gnojenja dušikom, navodnjavanja velikim količinama vode, gljivičnih bolestima i slično.

Od preventivnih mjera navode se: pravilan izbor i priprema sjemena za sjetvu, pravilna i pravovremena obrada i priprema tla, pravovremena sjetva, te pravilan odnos NPK gnojiva. 

Od direktnih mjera: uzgoj otpornih sorata prema polijeganju, drljanje, valjanje, te tretiranje sredstvima (inhibitorima rasta koji utječu na smanjenje dužine i povećanja čvrstoće internodija-CC).