Početna 5 Povrtlarstvo 5 Paprika 5 Gnojidba paprike

Gnojidba paprike

U osnovnoj obradi tla namijenjenog za uzgoj paprike dodaje se 20 – 40 t/ha stajskog gnoja i ako je proizvođač u nemogućnosti nabaviti veće količine stajskog gnoja preporučljivo ga je dodati barem u količini od 5 – 10 t/ha u površinski sloj tla kako bi se očuvala struktura tla i zbog poboljšanja mikrobiološke aktivnosti.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Za osnovnu gnojidbu pred sadnju presadnica treba izabrati mineralna gnojiva koja ne sadrže klor, te se na  tlima slabije plodnosti primjenjuje: 600 kg/ha NPK 5 – 20 – 30 + 26 SO3 ili 750 kg/ha NPK 7 – 14 – 21 + 2 MgO + 18 SO3, a kako ne bi došlo do pojave deformiranja listova i sušenja biljaka, uz NPK gnojiva dodaje se i 150 kg/ha Uree 46 % N

Prihrana se obavlja u 2 – 3 navrata sa 150 kg/ha KAN-a (27 % N) + 4,8 MgO, prva prihrana obavlja se nakon što se biljke dobro ukorijene, a druga kada su prvoformirani plodovi veličine oraha.

Posebnu pažnju treba posvetiti i gnojidbi kalcijem, dodavanjem 2 – 3 t/ha Fertdolomita  (kalcij karbonat (CaCO3) – 56%, magnezij karbonat (MgCO3) – 42%) da bi smanj ili kiselost tla (ako je veća od one koju paprika tolerira, pH manji od 5,5), te osigurali dovoljne količine kalcija za rast i razvoj paprike. Na taj način se izbjegava pojava vršne truleži ploda, koja se često javlja u proizvodnji i za koju mnogi poljoprivrednici misle da je gljivično oboljenje, pa nepotrebno tretiraju biljku raznim fungicidima.

Vršna trulež ploda paprike

To je fiziološki poremećaj (nije parazitski) koji se javlja uslijed nedostatka kalcija (Ca) u plodu.

Početni simptomi se javljaju kao mala zatamnjenja na vrhu ploda, zatamnjenja se povećavaju a kako plod zori postaju udubljenija. Na velikim udubljenjima javljaju se koncentrični krugovi. Napadnuto tkivo izgleda poput kože i čvrsto je. Postoji i mogućnost da oboljelo mjesto napadnu paraziti te ono tada pocrni. Plod može imati nekoliko pjega ili pak jednu veliku koja može zahvatiti pola ploda. Simptomi vršne truleži slični su sunčanim pjegama ali su one bijele.

Do deficita kalcija koji uzrokuje ovu pojavu može doći uslijed:

 • pomanjkanja kalcija u tlu (rijetko),
 • viška kalija u tlu – kalij sprečava usvajanje (apsorpciju) kalcija iz tekuće faze tla putem korijena. Do pojave viška kalija kože doći uslijed suvišne primjene NPK mineralnih gnojiva s visokim sadržajem kalija,
 • nemogućnosti apsorpcije kalcija od same biljke,
 • neravnomjerna raspodjela kalcija u biljnim dijelovima.

Naime kalcij otopljen u vodi  po biljci  se premješta uzvodnim tokom /od korijena prema vrhu/ a  transpiracija se vrši preko lišća u puno većoj mjeri nego preko ploda pa tako dolazi do većeg nakupljanja kalcija u lišću, dok plod pati od njegovog manjka.

Sprečavanje vršne truleži je samo preventivno, dakle simptomi koji se pojave ne mogu se otkloniti primjenom hranjiva. Da bi spriječili pojavu vršne truleži potrebno je folijarno prihraniti papriku sa 0,3 % – nim kalcijevim nitratom (Ca(NO3)2)  ili nekim od folijarnih gnojiva sa povećanom količinom kalcija kao što su: Fertina Ca special, Calciogreen 34, Kalagreen -Ca. Prskanje se obavlja neposredno nakon pojave prvih cvjetova i kasnije još dva prskanja u razmaku od 10 – 12 dana. Prevencija je i kalcifikacija tla.

HranjivoKg hranjiva / 1 t prinosa ploda
N3,9
P2O51,0
K2O5,0
CaO2,0
MgO0,2


Iz gornje tablice vidljivo je da paprika zahtjeva visoku količinu svih hranjiva, naročito dušika i kalija. Isto tako, potrebno je posebno paziti na količinu kalcija, koji je na raspolaganju u tlu. Paprika zahtjeva visoke količine kalcija, te su te potrebe više nego potrebe za fosforom. Fosforna, ½ kalijevih i magnezijeva gnojiva primjenjuju se u pripremi tla za sjetvu/sadnju. Tijekom vegetacije potrebno je dodati sva ostala hraniva – dušik u više obroka, kalij – drugi obrok; u jednoj ili više doza. Potrebe paprike za kalcijem najbolje je zadovoljiti kroz sustav natapanja tijekom vegetacije ili folijarnom gnojidbom.

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Primjer izračuna gnojidbe paprike na i uzgoja na otvorenom na osnovu prosječnog prinosa od 30 t/ha, 2 prihrane KAN -om, upotrebom uree i NPK 5 : 20 : 30.

Iznošenje hranjiva:

 • 126 kg N/ha
 • 34 kg P2O5/ha
 • 162 kg K2O/ha

Gnojidbena preporuka:

 • 140 kg N/ha
 • 97 kg P2O5/ha
 • 298 kg K2O/ha

Gnojiva:

 • NPK = 5:20:30  739 kg/ha
 • N  = Urea 142 kg/ha
 • P  =
 • K  =

Prihrana:

 • 2 x prihrana od 79 kg KAN/ha

Optimalna formulacija NPK gnojiva: 10 : 10 : 30

 Bilanca hranjiva (suvišak ili manjak):

 • N = 0 kg/ha
 • P2O5 = 51 kg/ha
 • K2O  = -76 kg/ha

Primjer izračuna gnojidbe za iste gore navedene parametre ali uz upotrebu NPK 7 : 14 : 21.

Iznošenje hranjiva:

 • 126 kg N/ha
 • 34 kg P2O5/ha
 • 162 kg K2O/ha

Gnojidbena preporuka:

 • 140 kg N/ha
 • 97 kg P2O5/ha
 • 298 kg K2O/ha

Gnojiva:

 • NPK = 7 : 14 : 21    1055 kg/ha
 • N  = Urea 62 kg/ha
 • P  =
 • K  =

Prihrana:

 • 2 x prihrana od 79 kg KAN/ha

Optimalna formulacija NPK gnojiva: 10 : 10 : 30

 Bilanca hraniva (suvišak ili manjak):

 • N = 0 kg/ha
 • P2O5 = 51 kg/ha
 • K2O  = -76 kg/ha
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3