MODRO ULJE

Modro ulje je kombinirani insekticid-fungicid za zaštitu trajnih nasada a primjenjuje se u stadiju mirovanja vegetacije za suzbijanje bolest i štetnika.

Aktivna tvar  bakar 100 g/l (iz bakrovog II hidroksida)  +  mineralno ulje 550 g/l

Formulacija  koncentrirana suspoemulzija

Primjena
Modro ulje je kombinirani insekticid-fungicid  za zaštitu trajnih nasada a primjenjuje se u stadiju mirovanja vegetacije za suzbijanje :

uzročnika bolesti:

  • uzročnika kovrčavosti lišća breskve (Taphrina deformans) tretiranjem u A fenofazi,
  • uzročnika šupljikavosti lišća koštićavih voćaka (Stigmina carpophila) i
  • pjegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia spp.) također primjenom u fenofazi A (zimski pup).

štetnika:

  • šljivine štitaste uši (Lecanium corni),
  • zimskih jaja crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi),
  • zimskih jaja lisnih ušiju (Aphididae) i
  • zimskih jaja kruškine buhe (Psylla piri);

Koncentracija primjene je 2-3% (200-300 ml sredstva u 10 l vode) uređajem koji osigurava stalno miješanje tijekom rada.

Fitotoksičnost je prisutna ako se koristi tijekom vegetacije.

Napomena
Sredstvo se smije koristiti najviše 2 puta godišnje na istoj površini. Ne smije se miješati s sredstvima koja sadrže diklorvos, heptenofos, ditiofosfornim insekticidima i sumporom.

Karenca  Osigurana je vremenom primjene sredstva.

Radna karenca  3 dana nije dozvoljeno orezivanje voćaka bez zaštitnih rukavica.