Sredstva za zaštitu bilja

Prema zakonu o zaštiti bilja sredstva za zaštitu bilja ( pesticidi ) su kemijski proizvodi ili ptoizvodi biološkog podrijetla namjenjeni za:

  • suzbijanje ili sprečavanje napada štetnika i uzročnika bolesti ( insekticidi, fungicidi )
  • uništavanje neželjenih vrsta biljaka i koroova ( herbicidi )
  • djelovanje na životne procese biljaka na način različit od sredstava za ishranu bilja ( defolijanti, desikanti, retardanti, sredstva za prorjeđivanje, sprečavanje preranog otpadanja plodova, olakšavanje berbe …), te
  • poboljšanje djelovanja navedenih pesticida ( poboljšivači )

 

U našem katalogu pesticida možete nači sredstva za zaštitu bilja koja su registrirana u republici Hrvatskoj. Uz svako od sredstva  nalazi se krtaki opis o njegovom  sastavu, načinu djelovanja te primjeni koje se otvara klikom na određeni proizvod.  Pesticidi su u našem katalogu podjeljeni u osnovne skupine: INSEKTICIDE, FUNGICIDE, HERBICIDE te SREDSTVA ZA OSTALE NAMJENE ( NEMATOCIDI, LIMACIDI,  RODENTICIDI, REPELENTI, OKVAŠIVAČI, REGULATORI RASTA ). Svaka od osnovnih skupina pesticida podjeljena je po načinu djelovanju pesticid (sistemični, kontaktni, kombinirani) što vam omogučava bolji pregled u ponudu i lakše pronalaženje željenog sredstva za zaštitu bilja. Također, unosom određenog pojma ili sredstva u pretraživač  „Pretraga“  koja se nalazi u zaglavlju, sistem za vas traži i zbacuje unešeni pojam ili proizvod.

 

 

OSNOVNI POJMOVI KOJE JE VAŽNO POZNAVATI I RAZUMJEVATI KOD PRIMJENE PESTICIDA

DOZA – količina sredstva izražena po jedinici površine

KONCENTRACIJA - %-tak sredstva u škropivu ( 1 litra sredstva u 99 litara vode daje 1%-tno škropivo )

ŠKROPIVO – vodom razrijeđeno sredstvo u spremniku prskalice (rasprskivača ) ili nekoj drugoj posudi . Pogrešno je koristiti izraz otopina koji vrijedi samo za sredstva topljiva u vodi, a takvih ima malo

OTOPINA - otopinu čini topljivo sredstvo ( oznaka SP ili SL ) otopljeno u vodi.

EMULZIJA – tekućina u kojoj je druga tekućina  ( netopiva u prvoj ) raspršena u sitnim kapljicama

SUSPENZIJA – tekućina u kojoj su raspršene čvrste  čestice druge tvari netopljive u tekućini

PRIPRAVAK ( PREPARAT ) - posebno formulirana aktivna tvar s dodatnimi dopunskim tvarima. Ima izmišljen naziv dat od strane proizvođača na koji se često nadovezuju slova i brojke koje prvenstveno označavaju  oblik formulacije i sadržaj aktivne tvari

FORMULACIJA pesticida – oblik u kojem se kemijska sredstva stavljaju promet. a koji ovisi o metodi primjene

GENERIČKI NAZIV – standardizirani kratki kemijski naziv djelatne tvari pesticida

PERZISTENTNOST – stabilnost u prirodi, trajnost ostataka

REZISTENTNOST štetočinja – pojava gubitka djelotvornosti jednog  isprva djelotvornog pesticida ( izazvana neželjenom selekcijom prirodno rezistentnih jedinki )

KARENCA – propisani najkraći rokkoji mora proći od posljednje primjene kemijskog sredstva za zaštitu bilja do berbe ili žetve

RADNA KARENCA – propisani najkraći rok koji mora proći od posljednje primjene pesticida do ulaska čovijeka u ili na tretiranu površinu

SREDNJA LETALNA DOZA ( LD50 ) – količina mg neke tvari na kg pokusne životinjekoja ubije 50 % tih životinja. Što je brojka veća sredstvo je manje otrovno

TOLERANCA ili MDK – Maksimalno Dopuštena Količina ostataka pesticida i njihovih metabolita u ili na namirnici u trenutku stavljanja u promet ( propisana zakonom )

ppb – dijelova na miljardu ( bilijun )                                                                       

ppm – dijelova na milijun, mg/kg ( pars per milion )

ppt – dijelova na triljun

Najnovije objave