IRROMETAR SR 30 cm

Irrometri

Irrometri

raznih dužina

Tensiometar dužine 30cm sa promjenjivom glavom, namjenjen za kontrolu prisutnosti vode u tlu.

Za više o navedenom, kliknite ovdje.