PinovaMobile

PinovaMobile

PinovaMobile - mobilna aplikacija za poljoprivrednika u pokretu

PinovaMobile mobilna aplikacija za mobilne uređaje omogućava pregled svih relevantnih informacija iz PinovaDoc aplikacije i sa Pinova Meteo stanice u bilo kojem trenutku.

Ova aplikacija razvijena je za Android ali se može koristiti i na ostalim sustavima preko preglednika,  PinovaMobile je svojevrsno „vezivo“ između PinovaDoc i Pinova Meteo proizvoda.

Kako?

PinovaMobile u sebi sadrži mogućnost pregleda kompletno odrađene agrotehnike iz PinovaDoc aplikacije dok s Pinova Meteo stanice omogućuje prikaz svih izmjerenih parametara, alarme koje korisnika alarmiraju kada vrijednost mjerenog parametra dosegne odabranu vrijednost koju je korisnik sam definirao (minimalna i maksimalna temperatura, vlaga tla, količina padalina, temperaturne sume, ...), 10-dnevna vremenska prognoze, izračun temperaturnih suma i mnoge druge.

Pokraj toga PinovaMobile ima i Audio/Video arhivu koja omogućuje izradu podsjetnika za nešto što treba odraditi i sl. i to slikom i/ili glasovnim zapisom. Ti se podsjetnici šalju na glavni PinovaDoc račun i lako se mogu preuzeti i pregledati/preslušati na osobnom računalu.

Više o PinovaMobile aplikaciji možete pogledati ovdje.