Naši proizvodi i usluge

PinovaMeteo - agrometeorološka stanica

Pinova Meteo agrometeorološka stanica je kompletno automatizirana stanica koja služi za praćenje mikroklimatskih uvjeta koji vladaju u nasadu.
Sučelje PinovaDoc aplikacije

Pinova Doc - Internet i mobilna aplikacija za evidencije u agrarnoj proizvodnji

PinovaDoc aplikacija je prva internet aplikacija u Hrvatskoj razvijena od agronoma za poljoprivrednika kako bi mu olakšala vođenje evidencije poljoprivredne proizvodnje. Namijenjena je svima koji žele unaprijediti i kontrolirati poljoprivrednu proizvodnju.
PinovaMobile

PinovaMobile - mobilna aplikacija za poljoprivrednika u pokretu

PinovaMobile mobilna aplikacija za mobilne uređaje omogućava pregled svih relevantnih informacija iz PinovaDoc aplikacije i sa Pinova Meteo stanice u bilo kojem trenutku.