ETHREL

Ethrel je sistemični fiziotrop kratke perzistentnosti a primjenjuje se u rajčici i višnjama za ujednačeno dozrijevanje plodova.

Aktivna tvar

etefon, 480 g/lit

Formulacija

tekući koncentrat za otopinu (SL)

Primjena

Sistemični fiziotrop kratke perzistentnosti u:

  • nasadima višanja, u količini 0,5-0,7 lit/ha u 1000 lit vode/ha (tj. 50-70 ml u 100 lit vode na 1000 m2). Tretirati treba u početku dozrijevanja plodova višnje u cilju ujednačenog dozrijevanja plodova i lakše berbe. Niža preporučena doza koristi se pri suhom i toplom vremenu, a viša pri hladnijem vremenu.
  • rajčici, u količini 2 lit/ha u 1000 lit vode/ha (tj. 20 ml u 10 lit vode na 100 m2). Tretiranje treba obaviti u početku dozrijevanja rajčica u cilju ujednačenog dozrijevanja.


OGRANIČENJA

  • smije se primijeniti samo jednom u vegetaciji,
  • ne smije se tretirati pred kišu,
  • alkalnu vodu se ne smije koristiti za pripremu otopine jer se u njoj ubrzano razgrađuje, vodi treba podesiti pH na 6,
  • iako nije perzistentan u tlu, nakon berbe na tretiranu površinu ništa se ne smije saditi i/ili sijati 30 dana na tlima čiji je pH ispod 6,0 u polju,
  • primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.FITOTOKSIČNOST

  • prilikom primjene mora se spriječiti kontaminacija susjednih usjeva,
  • kod rajčice tretiranje pri temperaturi iznad 30 °C može izazvati fitotoksičnost,
  • umjereno stimulira defolijaciju masline.


MOGUČNOST MIJEŠANJA

Ne miješati sa drugim sredstvima. Zabilježeni su slučajevi jake fitotoksičnosti u kombinaciji sa bakarnim kao i s ditiokarbamatnim fungicidima.

Karenca

Sedam dana za višnju i rajčicu.